ת"ק 25449-12-12 ירון בונה ואח' נ' תמיר חסון ואח'

(פסק-דין, תביעות קטנות ראשל"צ, הרשמת רנה הירש): הצדדים התקשרו בהסכם לפיתוח אתר על-ידי הנתבעת 2. התובעים טענו כי שילמו 30,000 ש"ח מהתמורה, אך כי הנתבע עמד רק בחלק קטן מהתחייבויותיו וכי אין ביכולתו יכולת או רצון להשלים את פיתוח האתר. התובעים הודיעו על ביטול ההתקשרות עם הנתבעת ועתרו להחזר מלוא הסכום ששילמו. נפסק - יש לקבל את התביעה. יש לקבל את עמדת התובעים בסוגיית המועד לביצוע העבודה. כאשר ההסכם "שותק" בשאלת מועד השלמת העבודה, על ביהמ"ש להוסיף ולקבוע את ההסדר הראוי. לא סביר כי התובעים יתקשרו בהסכם לפיתוח אתר שעלותו 50,000 ש"ח, ישלמו 30,000 ש"ח, והכל בלא תיחום כלשהו המתייחס למועדי ביצוע העבודה. כוונת הצדדים היתה לראות במועד הרשום בהצעת המחיר כחלק מההסכם. המועד שהופיע בהצעת המחיר הוא המועד הרלבנטי והמוסכם לביצוע התחייבויות הנתבעת, בהעדר קביעה אחרת בהסכם עצמו. בנסיבות שנוצרו, כאשר הנתבעת ציינה מועד של חודשיים בהצעת המחיר, אולם השמיטה התייחסות לשאלת מועד הביצוע בהסכם שנחתם, יש לראות בכך הפרה של חובת תום הלב המוטלת עליה כצד למו"מ בין הצדדים. אין לאפשר לנתבעת להתנער מהתחייבותה בהצעת המחיר, רק משום שבחרה לא לכלול התחייבות זו בהסכם, בלא שהפנתה את תשומת לב התובעים כי בהסכם לא נרשם כל מועד שהוא להשלמת פיתוח האתר. לא ניתן לראות בשני המיילים ששלחה הנתבעת משום "עדכונים שוטפים" לתובעים ובוודאי שלא שיתוף של התובעים בהתקדמות היומית של המוצר, כפי שהובטח לטענתם. אתר אינטרנט אין צורך למסור בפגישה ובדיקת אופן השימוש באפליקציה אפשרית גם בקבלת לינק לכניסה לאתר שנמצא בפיתוח. במידה והתובעים היו מקבלים גישה כאמור, לא היו מאבדים את אמונם בנתבעים. הנתבע הציג במהלך הדיון באופן חלקי את האתר שפיתח, אך אין אפשרות לבסס לפי הצגה זו קביעה כי פיתוח האתר הסתיים. הצגה זו אין בה כדי ללמד איך עבד האתר במועד שנקבע למסירתו. האתר לא פותח באופן המלא והסופי כפי שהיה על הנתבעת לעשות. הנתבעת הפרה את התחייבותה להשלים את פיתוח האתר תוך חודשיים. הודעת הביטול ששלחו התובעים עומדת בתנאי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). יש להורות על השבת מלוא התמורה ששולמה.