התנגדות לרישום סימן מסחר 233872 - פורטל הזכיינות של ישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): התנגדות לרישום סימן המסחר "פורטל הזכיינות של ישראל" (מעוצב), ביחס ל"שירותי טיפול בעסקים ע"י זכיינות באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35". המתנגדת 1 היא עמותה המסייעת ליזמים המעוניינים לפתוח עסקים בירושלים והיא בעלת הסימן "המרכז לקידום זכיינות בישראל" (מעוצב). המתנגדת 2 היא חברה בע"מ בבעלות מלאה של המתנגדת 1. המתנגדות טענו, בין היתר, כי הן הגוף המרכזי העוסק בתחום הזכיינות בישראל. לטענתן, הן עושות שימוש בסימן "אתר הזכיינות של ישראל", אך לא רשמו אותו וכי הן עושות בו שימוש במספר אתרי אינטרנט. נפסק - סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר אוסר את רישומו של סימן באם הוא מטעה או מעודד תחרות בלתי הוגנת. ביחס לסימן נשוא ההליך, יש לבחון עד כמה מוכר הסימן לציבור, האם מתקיים חשש להטעיה והאם הסימן נבחר על-ידי מבקשת הסימן מתוכן כוונה להפיק תועלת מהמוניטין שרכש צד שלישי. לעניין שאלת הרכיבה על המוניטין, אין הבדל משמעותי בין השימוש במילה "פורטל" ובין המילה "אתר" בראש הסימן. המילה "פורטל" או "אתר" אינה הרכיב הדומיננטי במי מהשירותים. כרכיבים שאינם דומיננטיים, יש ליתן להם משקל פחות בבחינה האם מתקיים דמיון מטעה. משמעותה הנפוצה כיום בעידן המידע של המילה "פורטל" היא אתר אינטרנט המשמש כשער לאתרי אינטרנט אחרים. בדומה, גם השימוש במילה "אתר", בצירוף עם שם המתחם אליו הוא מתייחס, כפי שנעשה על-ידי המתנגדת 1 באמצעות "אתר הזכיינות של ישראל www.franchise.org.il" מעיד כי בהקשר זה הוא שווה ערך ותחליפי למילה "פורטל". מכאן, כי אף אם ניתן היה למילה הראשונה בסימנים הללו יתר משקל בבחינת הדמיון בין הסימנים, הרי שמשמעותם הזהה לא הייתה מביאה להבדלה בינם וזאת בייחוד לאור זיכרונו הבלתי מושלם של הצרכן.
 
בבחינת המוניטין, עולה שכמות הגולשים באתרי המתנגדות, יחד עם הפרסומים אשר הוצג כי נעשו ורציפותם לאורך השנים, עולה כי למתנגדות מוניטין בתחום ייעוץ ולימוד לגבי זכיינות בישראל. המבקשת לא ביססה קיומו של מוניטין אשר היה בו להשליך או לצמצם את המוניטין שיש לייחס למתנגדות. הסימן המבוקש דומה עד כדי זהות לסימנים הלא רשומים בהם עושות המתנגדות שימוש. בנוסף, גם לשיטת המבקשת בעליל יש חשש להטעיה. באשר לתום הלב, אין ספק כי ביום הגשת הבקשה הייתה המבקשת מודעת לכל הפחות לקיומה של המתנגדת 2, בעל האתר fran.co.il. חרף זאת, הגישה המבקשת את הסימן לרישום ואף ביקשה לזרז את בחינתו. בהינתן קיומו של מוניטין קודם למתנגדות, בעוד שפי המבקשת ראיות דלות להצטברות מוניטין רלבנטי ובהינתן דמיון גבוה עד כדי זהות בין הסימן המבוקש ובין הסימנים בהם נעשה שימוש על-ידי המתנגדות, ולאור המשקל המוגבר שיינתן לשאלת תום ליבה של המבקשת, יש לקבוע כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי הוראות ס' 11(6) לפקודה.