ת"ק 41699-06-12 יהודית שלג נ' פיני קורן

(פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, השופט עמית רוזינס): הצדדים התקשרו בהסכם לפיו היה על הנתבע לספק לתובעת שירותי פיתוח תוכנה והקמת אתר. התובעת טענה כי הנתבע לא ביצע את העבודה בקצב שנקבע בהסכם ולכן סוכם כי יחדל מאספקת השירותים. לטענתה, לא מצאה בעל מקצוע אחר שיהא מוכן להשלים את העבודות בהן החל התובע. הנתבע טען כי ביצע העבודות כפי שהוסכם ועל הצד הטוב ביותר. נפסק - בעדות התובעת ובמסמכים שהוצגו על ידה לא נמצאה כל ראיה שהנתבע לא פעל כפי המוסכם בין הצדדים וכי נגרמו לה הנזקים שנטענו. ההיפך הוא הנכון. דווקא התובעת היא שאחרה בביצוע תשלומים בטענה לקשיים טכניים בהעברת הכסף מארה"ב ועוד. דרכיהם של הצדדים אכן נפרדו והנתבע העביר לתובעת את כל התכנים שהכין, את קוד המקור של התוכנה והסכים לשתף פעולה בחפיפה עם החברה שתסיים את התהליך. ביהמ"ש התרשם כי התנהלות התובעת תוקפנית וניתן להבין מדוע עלו היחסים בין הצדדים על שרטון בעקבות זאת. באשר לנזקים שנטענו, הרי שאין התובעת אשת מקצוע בתחום המחשבים ולא ניתן היה להפיק מעדותה ראיות לכך שחלק העבודה שבוצע על-ידי הנתבע אינו שווה את הסכומים ששילמה. התביעה נדחתה.