ת"ק 27675-09-12 אלמוג מיכאל עמר נ' בית הספר האמריקאי הבינלאומי בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, הרשם יגאל נמרודי): התובע הזמין מהנתבעת, טלפונית, שירותי הכנה לבחינת אמי"ר, הכוללים שירותים פרונטאליים ושימוש עצמאי בתוכנת לימוד ברשת. לתובע ניתנה סיסמה לשימוש בתוכנת הלימוד והוא עשה בה שימוש. התובע הודיע על ביטול העסקה ודרש להשיב לו את מלוא התשלום ששילם. נפסק - התובע אומנם הגיש את הודעת הביטול בסמוך למועד ביצוע העסקה (וקודם שחלפו 14 יום), אולם לאחר שהחל לעשות שימוש בתוכנת הלימוד, באופן שהשירות כבר החל. הלימוד העצמי, באמצעות התוכנה האינטרנטית, מהווה חלק בלתי נפרד מהשירות. המועד הרלבנטי המעיד על התחלת השימוש בשירות הוא מועד השימוש בפועל בתוכנה ולא מועד קבלת הסיסמה המאפשרת שימוש כאמור. משהחל התובע לעשות שימוש בתוכנה, לא עומדת לו זכות הביטול מכוח הוראות ס' 14ג(ו) לחוק הגנת הצרכן (עסקת מכר מרחוק). שימוש שעשה התובע עוד קודם למועד ההתקשרות, בתוכנה המופצת ללא דמי שימוש, אינו מהווה שימוש בכל הנוגע לבחינת זכאות התובע לביטול העסקה מכוח ההוראה האמורה. אין לקבל את טענת התובע כי מדובר ב"עסקה מתמשכת" ואין לקבל את טענתו כי הוא זכאי לבטל את העסקה מאחר והתוכנה "אינה מפותחת" או שנמצא "פגם בלומדה". לא עלה בידי התובע להוכיח את טענותיו אלו ואין די בהצגת הדברים במחשבו הנייד במועד הדיון. אם אירע כשל נקודתי, לא היווה הדבר עילה לביטול כל העסקה. התביעה נדחתה.