ת"צ 49683-08-10 אלדד צרשניה נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז, השופטת אסתר שטמר): ביהמ"ש אישר תובענה ייצוגית, שעניינה בהפרת סעיף 6 לתוספת לתקנות ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים), התשס"א-2001, בכך שהמועצה להסדר ההימורים בספורט סימנה במשחק "ווינר", בו ניתן להשתתף באופן מקוון, באתר האינטרנט של המועצה, את ברירת המחדל של 30 ש"ח, שאינה הסכום הנמוך ביותר האפשרי להשתתפות במשחק (10 ש"ח).

עדכון: ביום 29.9.2013 דחה ביהמ"ש העליון (הנשיא א' גרוניס) בקשת רשות ערעור שהגישה המועצה להסדר ההימורים בספורט על ההחלטה הנ"ל, משום שאין היא נמנית עם המקרים בהם מוצדק ליתן רשות ערעור על החלטה המאשרת תובענה ייצוגית {רע"א 2123/13 המועצה להסדר ההימורים בספורט נ' אלדד צרשניה}.

עדכון: ביום 5.5.2016 ניתן פסק-דינה של השופטת אסתר שטמר בתובענה הייצוגית. ביהמ"ש קבע כי המועצה להסדר ההימורים בספורט פעלה שלא כדין בסימון ברירת מחדל שאינה סכום ההימורים הנמוך ביותר, וגרמה בכך נזק לקבוצת המהמרים שהשתתפה במשחק ווינר באמצעות אתר האינטרנט, אשר לא החליפו את ברירת המחדל בטופס. שיעור ההשבה נקבע על 3.2 מיליון ש"ח.