תיק מספר 860968/4 פלוני נ' פלונית

(החלטה, ביה"ד הרבני האזורי חיפה, הדיינים אדרי, יוסף ובר שלטון): תביעת כתובה. בני הזוג היו נשואים כ-7 שנים והתגרשו בשנת 2012. הבעל הגיש תביעת גירושין לביה"ד, כשהוא כורך בה את שאר ענייני הממון בין בני הזוג. כנגד, הגישה האישה תביעת כתובתה, בסך 555,555 ש"ח. נפסק - טיעוני הבעל, מדוע האשה אינה זכאית לכתובה, לא הוכחו או שאין בהם כדי להפסידה כתובתה. בין היתר, טען האיש כי האשה פרסמה עצמה בפייסבוק עוד בשנת 2011, כאשה פרודה המתעניינת בגברים. לדבריו, מדובר במעשה כיעור ולכן יש להפסידה כתובתה. האשה הודתה בפרסום, אך ציינה כי לא הכירה בן זוג כתוצאה ממנו ועד למועד הגירושין. מטרת הפרסום בפייסבוק הינה להכיר אנשים לצורך קשר המביא לקשר אינטימי. אולם, כדי להפסיד כתובה על מעשה זה דרושה התראה. במקרה דנן לא היתה התראה לאשה על מעשים אלו ולכן אין להפסידה כתובתה. לאור הנתונים שפניו החליט ביה"ד לחייב את הבעל בכתובת האשה, בסכום של 100,000 ש"ח בלבד (ההחלטה - באדיבות המאגר המשפטי נבו).