בג"ץ 236/13 עוצמה לישראל ואח' נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים גרוניס, נאור, ארבל, ג'ובראן וחיות): דיון בתשדירי תעמולה של הרשימות "עוצמה לישראל" ו"בל"ד". ביהמ"ש העיר כי - "מערכת הבחירות לכנסת ה-19 נערכת בצילם של שינויים משמעותיים ביותר בעולם התקשורת. שידורי התעמולה בטלויזיה וברדיו, שהיו בעבר הצינור המרכזי להעברת המידע מהרשימות לציבור הבוחרים, הם כיום רק חלק מסוים ממערך ההתקשרות של הבוחר והנבחר. אמצעי תקשורת אחרים, ובהם האינטרנט, הרשתות החברתיות, אמצעי התקשורת הזרים ואתרי הבית של הרשימות עצמן, תופסים חלק הולך וגדל במערך מאגרי המידע אליהם נחשף הציבור. ... במצב דברים זה, בו ניתן להעביר מידע מן הרשימות לציבור - באופן ישיר או עקיף - באופנים שהחוק לא צפה אותם מראש, יש מקום לבחון את הצורך בהתאמת הדינים למציאות המשתנה".