תב"כ 16/19 רשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט נ' רשימת הליכוד ביתנו לכנסת ה-19 ואח'

(החלטה, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19, השופט אליקים רובינשטיין): בקשת רשימת הבית היהודי שעניינה במודעות שפורסמו בפייסבוק (המשיב 2) הכוללות את תמונתו של נפתלי בנט, העומד בראש המבקשת, כשמאחוריו תמונות רבנים וכיתובים שונים. בבקשה נטען כי המודעות אינן נושאות זיהוי אודות הגוף שפרסם אותן, בניגוד להוראות חוק דרכי תעמולה. עוד נטען כי ניתן להעריך בסבירות גבוהה כי המשיבה 1 עומדת מאחורי הפרסומים. נפסק - הוראותיו של חוק דרכי תעמולה שותקות באשר לתעמולת בחירות ברשת האינטרנט. אין כל מקום לקביעה גורפת לפיה חוק דרכי תעמולה אינו חל על פרסום מודעות באינטרנט, הן בהיבטים תוכניים והן בהיבטים שאינם תוכניים והדברים צריכים להיבחן בנסיבותיהם ובשינויים המחויבים. אין טעם, מבחינת תכלית החוק והשכל הישר, שלא להחיל את סעיף 10(ב)(5) לחוק דרכי תעמולה על פרסומי מודעות באינטרנט. החלה של הסעיף, על כל דקדוקיו, עלולה לעורר שאלות משפטיות, למשל מקום בו עסקינן באתר אינטרנט המופעל שלא מישראל. ככל שהדברים אמורים ברשימת מועמדים, אין סיבה להבדיל, בהקשר סעיף 10(ב)(5) לחוק דרכי תעמולה, בין פרסומים בעיתונות ועל-גבי לוחות מודעות, לבין פרסומים באינטרנט. באשר לפניה הקונקרטית, נוכח הצהרת המשיב 2 כי המודעות אינן מופיעות עוד אצלו, אין מקום ליתן צו מניעה נגדו. המשיבה 1 נתבקשה להבהיר האם היא עומדת מאחורי המודעות.