תא"מ 47510-03-11 פי.פי.וי. בילינג בע"מ נ' ירון רותם

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופטת מיכל עמית-אניסמן): תביעה לפיצוי לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. התובעת היא בעלת האתר radiox.co.il, המספק תוכנת רדיו לאתרים (התוכנה). התובעת מעניקה רישיונות שימוש חינם בתוכנה, לכל הפונה אליה, בכפוף לקבלת קוד אישי לשימוש עצמי. הנתבע הוא בעל האתר zetov.info, המהווה אינדקס אתרים. במשך כשנתיים, פרסם הנתבע את התוכנה באתר שבבעלותו. האם התובעת התירה לנתבע להשתמש בתוכנה באתרו? נפסק - הנתבע לא חלק על כך שהתוכנה מוגנת בזכויות יוצרים. הנתבע טען כי קיבל את רשות התובעת להשתמש בתוכנה. התובעת עמדה בנטל להוכיח כי התובע העתיק את התוכנה ועשה בה שימוש ללא הסכמתה, באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים. התובעת הוכיחה כי הנתבע עשה שימוש בתוכנה לאחר שהעתיק אותה מאתר אחר שבבעלותה, ללא הרשאתה. התובעת הגישה "פרוטוקול העברת מסמכים וקבצים", ממנו עולה כי ההפנייה לתוכנה באתר הנתבע הועתקה מהאתר partnerguid שבבעלותה. התובעת עמדה מלכתחילה, בתכתובת עם הנתבע, על אספקת הרישיון עם קוד מיוחד לנתבע. התובעת לא התירה להעתיק את הקוד מאתר אחר. הנתבע הודה כי לא הוסיף קישור מילולי לאתר התובעת, כפי שנתבקש בתכתובת הדוא"ל עם התובעת. התובעת מעניקה רישיון חינם להתקנת התוכנה לכל דורש, אולם מתנה זאת בקבלת קוד מיוחד והוספת קישור עם המילה "רדיו". כל שימוש אחר בתוכנה מהווה הפרת זכות היוצרים של התובעת. אין מקום לשקול לענין זה את ה"מניע" של הנתבע להשתמש בתוכנה ללא קבלת רשות התובעת, הגם שיכול היה לקבלה בחינם. השימוש בלא הרשאה הוא המהווה הפרה של זכות היוצרים. יש לזקוף לחובת הנתבע את ההפרה, אף אם נהג לשיטתו ללא כוונה. הנתבע אינו יכול לחסות בצל הגנת תום-הלב, שכן הנתבע ידע כי התוכנה מוגנת בזכויות יוצרים. באשר לגובה הפיצוי: מחד גיסא, היקף ההפרה אינו גדול, לא הוכח כי הנזק הממשי שנגרם לתובעת הוא גדול, לא הוכח כי הנתבע הפיק תועלת כלשהי עקב ההפרה והוא אף פעל להסרת התוכנה מיד עם פניית התובעת. מאידך גיסא, מדובר בהפרה שאינה קצרת מועד. בשים לב למכלול השיקולים, לרבות הצורך בהגנת זכויות יוצרים בעידן הדיגיטלי, ישלם הנתבע לתובעת סך של 20,000 ש"ח.