ת"א 38938-07-12 מוקד המודעות הארצי בע"מ נ' אדגו תקשורת בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי חיפה, השופטת תמר שרון נתנאל): בקשות לפי פק' בזיון בית המשפט, בשל הפרות נטענות של החלטת ביהמ"ש שנתנה תוקף להסכמות אליהן הגיעו הצדדים, שעיקרן באיסור הנתבעים לעשות שימוש בשם התובעת או בשם הדומה לו. שתיים מהבקשות הוגשו על-ידי הנתבעת אדגו והשלישית הוגשה על-ידי התובעת. נפסק - טכנית, פרסומי שני הצדדים הפרו את הצו, אם כי לא בכל הפרמטרים שנטענו על-ידי הצד שכנגד. ההפרה הבוטה יותר נעשתה על-ידי אדגו. בין היתר, נקבע כי פרסומי האינטרנט בהם פורסם הלוגו הישן של מוקד המודעות, אכן מפרים את הצו ולגבי אותם דפי אינטרנט, לגביהם התריעה אדגו, לא ניתן לקבל את טענת מוקד המודעות לפיה טרם הספיקה לשנות אותם. ניתן לקבל את הטענה לפיה קשה, ואולי אף בלתי אפשרי, לאתר את כל הקישורים לדפי אינטרנט בהם מופיע הלוגו הישן של מוקד המודעות או של אדגו, וייתכן אף שקיימים קישורים שכלל לא ניתן לשנותם, אולם שעה שמי מהחברות מצביעה בפני האחרת על קישור, שניתן לשנותו, על האחרת לטרוח ולעשות כן. מאחר ושני הצדדים לא קיימו את הצו, אין לחייב צד כלשהו בתשלום קנס עבור הפרות העבר. כל צד ישנה את הפרסומים אשר צורפו על-ידי הצד שכנגד וכן את כל שאר פרסומי העבר הניתנים לשינוי, ויתאים אותם לנוסח הצו. על אדגו למחוק את דף הפייסבוק שלה והיא רשאית להעלות דף פייסבוק חדש, בו תירשם באופן העונה על ההסכמות.