הפ"ב 24194-11-12 ארז דליות ואח' נ' יהושע זילברברג ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן): בקשה לביטול צווים זמניים לכינוס ולתפיסת נכסים, שניתנו במעמד צד אחד. המבקשים והמשיבים הם יהלומנים וחברות בבעלותם, שנקלעו לסכסוך עסקי. הצדדים ניהלו הליך בוררות בהולנד, בו נקבע כי המשיבים ישלמו למבקשים סך של 30,702,258 ש"ח. המבקשים הגישו בקשה לאישור פסק הבוררות ובקשה למתן צווי עיקול זמניים. ביהמ"ש נעתר לבקשה. בנוסף, הגישו המבקשים בקשה לכינוס נכסים זמני במעמד צד אחד, על יהלומים או כספים הנמצאים במשרדי המשיבים, זאת על-מנת לבצע את העיקול שניתן. כמו כן, הגישו המבקשים בקשה למתן היתר לחיפוש ולתפיסת מחשבים במשרדי המשיבים, על-מנת לאתר נתונים אודות רכושם. ביהמ"ש נעתר לבקשה במעמד צד אחד. המשיבים ביקשו לא להעביר את קבצי המחשב שהועתקו ממחשביהם למבקשים, בטענה כי בחומר מצויים מסמכים רבים, לרבות מסמכים שהוכנו לקראת הליך משפטי וכן סודות מסחריים. ביהמ"ש הורה לכונס הנכסים שלא להעביר לידי המבקשים כל חומר שנתפס, עד לדיון במעמד הצדדים. נפסק -

תכלית הסעד הזמני לכינוס ולתפיסת נכסים, היא לאפשר שמירה וניהול של הנכסים הדרושים לביצוע פסק-הדין. על מבקש הצו להוכיח קיומה של זכות לכאורה וכי קיים חשש ממשי לפגיעה ניכרת בערכם של הנכסים או לכך שהמשיב עומד להעלים את הנכסים. צווים אלו פוגעים בפרטיות ובקניינו של המשיב, עוד בטרם נקבע כי זכויות המבקש גוברות על אלו של המשיב. משום כך, יש לנקוט משנה זהירות בעת מתן צווים אלו. פסק הבוררות שניתן נגד המשיבים מקיים את יסוד הזכות לכאורה במקרה דנן. עם זאת, יסוד ההכבדה אינו מתקיים. המבקשים לא הביאו ראיות מהימנות לכאורה לקיומו של חשש ממשי להברחת נכסים. לא הוכח כי אין בידי המשיבים לשלם את שנפסק בפסק הבוררות. מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המשיבים, שכן הותרת הצו על כנו תביא לשיתוק פעילותם העסקית. ביהמ"ש הורה על ביטול הצווים לכינוס נכסים זמני ולתפיסת נכסים.

עדכון: ביום 19.12.2012 דחה ביהמ"ש העליון (השופט נועם סולברג) בקשת רשות ערעור שהגישו המבקשים על ההחלטה הנ"ל. נקבע כי מינוי כונס נכסים הוא סעד חמור, שכן בפעולותיו הוא מפקיע את שליטתו של האדם בקניינו. מתן צו שכזה מחייב זהירות רבה. במקרה דנן לא מתקיימים התנאים למתן הצו המבוקש. העובדה שהמשיבים פעלו באופן פסול במסגרת יחסיהם העסקיים עם המבקשים, כפי שמציין פסק הבוררות, אינה מלמדת כי הם פועלים להבריח את רכושם {רע"א 8713/12 ארז דליות ואח' נ' יהושע זילברברג}.