ת"א 5753-06-09 חן חיים נ' א. זגול שמאים ומעריכי נזקים (2003) בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום עכו, השופט זיאד סלאח): תביעה כספית, תביעה שכנגד ותביעה נוספת שעניינה פיצויים בגין לשון הרע, שבין הצדדים, זאת ביחס להתקשרות ביניהם שנמשכה מספר חודשים, במהלכה שימש התובע כמתלמד אצל הנתבעת בעבודות שמאות ימית. בתביעתם הנוספת, הלינו הנתבעים על הודעת דוא"ל ששלח התובע בתפוצה רחבה, שכללה רבים מלקוחות הנתבעת, המהווה לכאורה לשון הרע אודות הנתבעים. הנתבעים טענו לחומרה מיוחדת ביחס להודעה זו, כיוון שהודפסה על דף של הנתבעת עצמה. נפסק - חמתו של התובע בערה בו לאור העובדה כי התקשרותו עם הנתבעים לא עלתה יפה. לפיכך הוא ישב, כאשר כעסו בער בו, וכתב את המייל שהנמענים בו היו כמעט כל לקוחות הנתבעת ובו העלה טרוניה מדוע הנתבעים אינם משלמים את שכרו, טען כי הנתבעים מנצלים את עובדיהם וכן טען לביצוע "עבודות מפוברקות". מייל זה נחתם על-ידי התובע ודף הפירמה עליו נשלח הוא של הנתבעים עצמם. חלק מהאמירות בהודעה מהוות לשון הרע. הן באו על-מנת לבזות את הנתבעים ולפגוע בעסקם. מכתב ההבהרה ששלח התובע אין בו כדי לתקן את המעוות. התובע לא הניח תשתית ראייתית כלשהי או מספקת על-מנת להראות הגנה של אמת בפרסום, לא כל שכן שהיה בפרסום עניין לציבור. יש להעמיד את הפיצוי המגיע לנתבעים בסך של 25,000 ש"ח. כמו כן, יש לחייב את התובע בכתיבת הכחשה והתנצלות לתוכן המייל ששלח, שהנמענים בו יהיו התובעים והעתק הימנו יישלח לכל המכותבים להודעה. בתביעתו העיקרית של התובע נפסק כי יש לשלם לתובע את שכר עבודתו בשיעור של 80,000 ש"ח (וביחס לתביעה שכנגד נפסק כי אין מקום לחיוב כלשהו). בסה"כ תשלם הנתבעת 1 לתובע סך של 55,000 ש"ח.