בש"פ 6880/12 פלוני נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט צבי זילברטל): ערר על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א [צ"א 51546-06-12], במסגרתה התקבלה בקשת המשיבה לעיון חוזר בתנאי צו הפיקוח על העורר (שהורשע בעבר בביצוע שורה של עבירות מין בקטינים), שניתן מכוח החוק להגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. לצו נוסף איסור על החזקת מחשב נייד או נייח בבית העורר, איסור החזקת מכשיר סלולרי המאפשר גלישה באינטרנט ואיסור על כל שימוש באינטרנט. העורר טען, בין היתר, כי באיסור הגורף על החזקת מחשב ובמניעת כל אפשרות שימוש ברשת האינטרנט יש משום פגיעה קשה בחירותו. נפסק - הצווים הניתנים מכוח החוק שבים ומעלים את מורכבותו, המגלמת מחד גיסא פגיעה בזכויות יסוד של עבריין אשר ריצה כבר את מלוא עונשו, ומאידך גיסא, את האינטרס הציבורי להגנה מפני פגיעות מיניות עתידיות מצד עברייני מין מועדים. במקרה דנן, המגבלה האוסרת על העורר החזקת מחשב וטלפון "חכם" וכן כל גלישה ברשת האינטרנט, מהווה פגיעה קשה בזכויות יסוד. רשת האינטרנט היא אמצעי בעל חשיבות רבה לצריכת וייצור של ידע ומידע ולקיום קשרים שונים. היא מהווה כלי תקשורת מרכזי, במה לביטוי אישי וחשיפה לביטויים שונים ומגוונים. באמצעות הרשת אדם יכול לעמוד על המתרחש בעולם, להרחיב אופקיו, לצרוך מוצרים ולהעשיר את שעות הפנאי שלו. לפיכך, הגבלה וכל שכן מניעת שימוש כולל ברשת האינטרנט, מהווה פגיעה קשה בחופש הביטוי, בחופש לצרוך ביטויים ובחופש להתבטא. לפיכך, מובנת השגתו של העורר על קביעת ביהמ"ש המחוזי, נוכח עוצמת הפגיעה בזכויות היסוד. עם זאת, אין להיעתר לבקשה זו. תכלית ההגבלות היא מניעת העורר לגלוש באתרים פורנוגרפיים, משום היותם גורמים מגבירי סיכון עבורו. מכוח סעיף 13(ב)(12) לחוק, רשאי ביהמ"ש להגביל באופן גורף כל שימוש ברשת האינטרנט. במקרה דנן, על-אף שמדובר בתנאים שיש עימם הטלת הגבלות חמורות על העורר, הרי שנוכח הנסיבות הפגיעה היא מידתית. מתקיים הקשר הנדרש בין טיב ההגבלה למטרה הכללית של החוק והספציפית בעניינו של העורר. ההגבלות הנידונות הוספו לצו לאחר שהגבלות קלות יותר נתבררו בדיעבד כלא אפקטיביות ולאחר שהוברר שקיים קושי ממשי ליתן בעורר אמון. העורר טען אך לקיומה של פגיעה כללית ותיאורטית בזכויותיו. הטענות בדבר היותם של התנאים בלתי מידתיים לא לוו בכל טענה על פגיעה קונקרטית שעשויה להיגרם לעורר כתוצאה ממניעת השימוש במחשב וברשת האינטרנט, כגון פגיעה בפרנסה. הערר נדחה.