ת"ק 27516-10-11 נדב מנשה נישרי נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, הרשם יגאל נמרודי): תביעה לפיצוי כספי בשל אבדן מידע, בעקבות מסירת הטלפון הנייד של התובע לתיקון אצל הנתבעת. התובע היה מנוי על שירותי הגיבוי שמספקת הנתבעת למנוייה בתשלום. נפסק - התובע ייחס חשיבות מיוחדת לשמירה על הנתונים המצויים בטלפון הנייד, שהיוו למעשה מאגר מידע המשמש אותו לניהול עסקיו בתחום יחסי הציבור, תחום הבנוי על מתווה ומארג של קשרים. מאגר מספרי הטלפון היווה את מרכז העצבים של פעילות התובע. תימוכין לכך ניתן למצוא בעובדה שהתובע הזמין מהנתבעת שירותי גיבוי של מספרי טלפון, המחוייבים בתשלום נפרד. המשמעות המיידית והסבירה שיש ליתן לביטוי "גיבוי", על-ידי גורמים שאינם מצויים בתחום ואינם בקיאים בחידושים בענף מכשירי הטלפון הנייד, היא גיבוי של מלוא הנתונים במכשיר הטלפון. צרכן בלתי מקצועי אינו אמור לדעת שיש הבחנה בין נתונים המצויים בכרטיס ה-SIM לבין נתונים המצויים במכשיר הטלפון או שיש הבחנה ביחס לאפשרות לגבות נתונים כאמור. שירות הגיבוי מעצם טיבו הוא שירות חשוב. משהאפשרות לגבות את הנתונים מוגבלת ואינה כוללת את המשמעות הרחבה שיש ליתן לביטוי "גיבוי", היה על הנתבעת להבטיח כי התובע מודע למגבלות השירות במועד רכישתו. בשים לב לעובדה כי לתובע נמסר מידע חלקי בלבד אודות אופי שירות הגיבוי ומגבלותיו, הנתבעת נושאת באחריות לנזקים שנגרמו לתובע אגב אובדן המידע. אין ספק שלתובע נגרמו נזקים בעקבות אובדן המידע, אך הוא לא הביא ראיות ממשיות להוכחת נזקיו. קביעת הנזק תיעשה על דרך האמדן. הנתבעת תפצה את התובע ב- 7,500 ש"ח ותשא בהוצאות משפט של 500 ש"ח (והחזר אגרה בסך 319 ש"ח).