עב"ל 40064-05-11 גילרון אלון נ' המוסד לביטוח לאומי

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, עבודה ארצי, השופטים פליטמן, וירט ליבנה וסופר): ערעור על פסק-דינו של ביה"ד האזורי לעבודה [ב"ל 16238-05-10], שדחה את תביעת המערער לתשלום מענק בגין עבודה מועדפת. בין היתר, דחה ביה"ד קמא את טענת המערער כי הוטעה על-ידי המידע שפורסם באתר המוסד לביטוח לאומי. נפסק - הערעור נדחה. הסתמכות המערער על פרסום המוסד באתר שלו, אינה יכולה להוות מקור לזכויות וחובות. התנהגות או מחדל של המל"ל ושל פקידיו וכן מסירה והעברת מידע מהם בע"פ, בכתב או בכל אמצעי אחר, אינם מהווים תחליף לחוק ואינם יוצרים עילה שאינה קיימת מכוח החוק. על המוסד להקפיד כי הפרסום באתר האינטרנט שלו ישקף נאמנה את הזכויות הקבועות בחוק, שכן אדם בוחר לעבוד בעבודה מסוימת בשל ההטבות בצידה וייתכן שלא היה עובד בעבודה זו אם היה יודע לבטח שלא יקבל את ההטבות. על המוסד לדאוג כי המידע המופיע באתר יהיה עדכני ומהימן, במיוחד בימים אלו כאשר אתר האינטרנט הוא כלי המידע הנגיש ביותר לציבור.