החלטת פטור מאישור הסדר כובל: Microsoft Online Inc וטלטל ערוצי תקשוב בע"מ

(החלטה, הממונה על הגבלים עסקיים): בקשה לפי ס' 14 לחוק ההגבלים העסקיים, למתן פטור מן החובה לקבל את אישור ביה"ד להגבלים עסקיים להסדר בין Microsoft Online Inc וטלטל ערוצי תקשוב בע"מ. עניין ההסדר בשיתוף תכנים באינטרנט ובשיתוף פעולה בתחום השיווק והמכירות. נפסק - ההסדר ראוי לפטור. הכבילות שבהסדר אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשווקים המושפעים מן ההסדר, עיקרו אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.