ת"ק 5240-10-11 זיו גלסברג נ' יוסי האפרתי ואח'

(החלטה, תביעות קטנות ת"א, השופט רמי חיימוביץ): התובע הגיש מספר תביעות קטנות בשל שיגור דברי פרסומת, בניגוד לכאורה להוראות ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התביעות הוגשו הן נגד בתי העסק המפרסמים והן נגד המבקשים, הגופים ששיגרו את דברי הפרסומת. התביעות מול רוב המפרסמים הוסדרו בפשרה. המבקשים דרשו כי התובע יעביר להם את הסדרי הפשרה שבינו לבין המפרסמים. לטענתם, אין זה סביר שהתביעה נגדם תימשך לאחר שהתביעה נגד המפרסם יושבה וכן כי הדבר נחוץ כדי להימנע מכפל פיצוי. נפסק - לשון החוק מטילה אחריות על פרסום אסור הן על המפרסם והן על המשווק, דבר המתיישב עם תכלית החוק. במקרים רבים ההפצה בפועל לא נעשית על-ידי המפרסם, אלא על-ידי גופים מסחריים שבזה עיסוקם ולשם כך הם מחזיקים מאגרי מידע וכתובות. תכלית החוק מצדיקה כי תוטל אחריות עצמאית ונפרדת על גופים מסחריים אלה. אחריותו של המשווק נפרדת ושונה מאחריותו של המפרסם, ומכאן שאם יוכיח התובע את תביעתו עשויה לקום למבקשים חבות בנפרד, ללא קשר לחבות המפרסמים. הסכמי הפשרה בין התובע למפרסמים אינם נוגעים להגנת המבקשים או לאחריותם כמשווקים ואין להם כל רלבנטיות במישור האחריות. משקל משמעותי יותר יש לטענה בדבר כפל פיצוי, אולם אין הטענה מצדיקה את חשיפת ההסכמים בשלב זה, טרם הכרעה בשאלת האחריות, שכן קיים פער גדול בין הפיצוי החוקי המירבי לבין הפיצוי שקיבל התובע עד כה. הבקשה נדחתה. המבקשים ישאו בהוצאות התובע בסך 2,000 ש"ח.