ת"א 48058-07-11 למטייל - המרכז לטיולים בע"מ ואח' נ' כ.כ.א.ש. בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת ד"ר דפנה אבניאלי): למי זכות השימוש במילה "למטייל"? התובעות מפעילות את רשת החנויות "למטייל" (מחציתן חנויות "למטייל עודפים") ואת האתר lametayel.co.il. בבעלותן סימני המסחר "למטייל" ו- "lametayel". הנתבעת מפעילה את החנות "כ.כ.א.ש - המרכז למטייל ולחייל" וכן את האתר kksh.co.il. לתובעות נודע כי הנתבעת מפעילה את האתר odafim-lametayel.co.il. לטענתן, מדובר בשימוש שלא כדין בשם מתחם, תוך הפרת סימני מסחר והטעיית צרכנים וגולשים, שביקשו להגיע לאתר "למטייל". בין היתר, הלינו התובעות על אופן פרסום אתר הנתבעים ב- Google. נפסק -
  • שיהוי - לא חל שיהוי בהגשת התביעה. העובדה שהתובעות פנו לנתבעים בשנת 2007, והלינו על פרסום עסקם, אינה יוצרת "ציפייה לגיטימית שלא להיתבע", הואיל ולא הוגשה תביעה עד כה והיא אינה מלמדת על השלמת התובעות עם שימוש הנתבעים במילה "למטייל". התביעה הוגשה בעקבות עלייתו לאוויר של אתר הנתבעים בשנת 2011, כאשר מדובר באירוע שונה ומובחן מהפרסומים שנעשו בשנת 2007. זהות הנתבעים הוסתרה באתר ועובדה זו יצרה לכאורה מצג כי מדובר באתר של התובעות.
  • הפרת סימן מסחר רשום - טענה זו נחלקת לשתי פעולות שביצעו הנתבעים לפי הנטען: הקמת האתר odafim-lametayel ורכישת קישורים ממומנים מגוגל. ביחס למבחן המראה, קיים הבדל ויזואלי בין שני הסימנים. הכיתוב "עודפים למטייל" שונה מהכיתוב "למטייל". באתר התובעות מופיע הכיתוב באנגלית ובאתר הנתבעים בעברית. עם זאת, לא ניתן לאיין את החשש מהטעיית הצרכן הסביר, לאור העובדה ששם הנתבעים או מקום עסקם אינם מופיעים באתר, אלא רק לאחר שימוש בלשונית "צור קשר".
  • כאשר גולש מקליד את המילה "למטייל" או "lametayel" בשורת החיפוש בגוגל, ומוצגות לו מספר תוצאות, בהן אתר הנתבעים, הוא עלול להיכנס לאתר ולחשוב, בטעות, כי הגיע לאתר התובעות. צרכן שאינו עורך השוואה בין שני האתרים, עלול להתבלבל ולחשוב כי מדובר באתר התובעות ולא באתר הנתבעים. צרכן סביר לא ישים לב להבדלים בין האתרים. באשר למבחן הצליל, הנתבעים עושים שימוש בשם "עודפים למטייל", הדומה לשם בו עושות התובעות שימוש. התוספת המילולית "עודפים" אינה מקנה אופי מבדיל לשם. אין מדובר במילה המבחינה את עסקם של הנתבעים מעסקן של התובעות ולא ניתן לשלול את החשש מפני הטעיית הציבור.
  • לכאורה, קיים הבדל בייעודם של שני האתרים. עם זאת, מדובר באותה "משפחה מסחרית" ומכאן החשש שהצרכן יסיק שקיים קשר בין האתרים. כל עוד אנו מצויים בתחום התיירות והטיולים, בין אם מדובר בממכר ציוד למטיילים או בהצעת תכני תיירות, מדובר בטובין "מאותו הגדר". לקוחות התובעות והנתבעים הם ציבור המתעניין בנושאי תיירות וטיולים, לכן גם צינורות השיווק דומים. הנתבעים ביקשו לנצל את המוניטין של התובעות בתחום הטיולים, במטרה "למשוך" לקוחות פוטנציאליים רבים. הנתבעים הפרו את סימן המסחר ביחס למילה "למטייל" ו- "lametayel".
  • רכישת קישורים ממומנים מגוגל - התובעות טענו כי הנתבעים רכשו קישורים ממומנים, כך שהקשת מילים מסוימות, שנבחרו על-ידם, תביא להופעת מודעה פרסומית של הנתבעים בצד דף מנוע החיפוש. המקרה דנן שונה מפרשת "מתאים לי". מדובר במילה המהווה סימן מסחר רשום, לה הוצמדה באופן מלאכותי המילה "עודפים" במטרה להסוות שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר. אמנם, הצירוף "עודפים למטייל" הינו צמד מילים נפוץ בשפה העברית, כמו "מתאים לי". אולם, במקרה זה לא נעשה שימוש בשם רק ככלי לאיתור גולשים, אלא השם הופיע באתר הנתבעת, תוך הסתרת שמה.
  • משכך, אין ערובה שגולש המקיש את מילות החיפוש בגוגל, ידע כי מדובר בקישור ממומן של הנתבעת ולא של התובעות. התחזות לחנות מרשת "למטייל" נעשתה במכוון. איש לא מנע מהנתבעים לעשות שימוש בקישור ממומן שיוביל לנתבעת 1 כ.כ.א.ש בע"מ, אך משבחרו הנתבעים לעשות שימוש מטעה במילות המפתח ובתוכן הקישור הממומן, מתחזקת המסקנה כי הפרו את הסימן "למטייל" של התובעות גם ברכישת הקישורים מגוגל.
  • גניבת עין - הוכחו יסודות עוולת גניבת העין ביחס לשם "למטייל". העובדה כי הנתבעת עושה שימוש בצירוף המילים "עודפים למטייל" אינה שוללת את החשש מפני הטעייה. לתובעת מוניטין בתחום המידע, ההרצאות ומדריכי הטיולי. המותג למטייל חולש הן על אתר "למטייל" והן על רשת חנויות "למטייל". התובעות הוכיחו כי השם "למטייל", תיאורי בהגדרתו, רכש אופי מבחין.
  • התערבות בלתי הוגנת - התקיימו יסודותיה של עוולת ההתערבות הבלתי הוגנת. התובעות והנתבעים פועלים באותו תחום. הנתבעים הכבידו את הגישה אל אתר התובעות. גם אם יצליח הצרכן הסביר לזהות כי אין מדובר באתר התובעות, יהיה זה בשלב שכבר נכנס לאתר הנתבעים. פעולת הנתבעים נעשתה באופן לא הוגן. הנתבעים ביקשו ליצור מצג כי מדובר באתר התובעות ובכך לקדם את מוצריהם ולהפיק רווחים כלכליים על חשבון התובעות. הנתבעים הפרו גם את עוולת התיאור הכוזב.
  • הנתבעים יפצו את התובעות ב- 100,000 ש"ח (והוצאות בסך 40,000 ש"ח), בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות (פיצויים ללא הוכחת נזק), בגין עוולת גניבת העין, התערבות בלתי הוגנת ותיאור כוזב. העוולות בוצעו במסכת אחת של מעשים ולכן הפיצוי לו זכאיות התובעות הוא אחד. התובעות בחרו שלא להוכיח את הנזק שנגרם להן בעקבות הפרת סימן המסחר. יש לחייב את הנתבע 2 באופן אישי, יחד עם הנתבעת 1. ניתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לעשות שימוש בשמות "למטייל" ו- "lametayel", לרבות בשם המתחם odafim-lametayel.co.il.