בקשה 4/12 בעניין שם המתחם zaingadol.co.il

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים): הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים שמינה איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), החליטה, פה אחד, להתיר את רישומו של שם המתחם zaingadol.co.il. נפסק - שם המתחם המבוקש בא לכאורה בקטגוריה של "מילים גסות" ואין בו כשלעצמו הפרה של החוק. סמכות הוועדה מסתכמת בבדיקה של שם המתחם ולא בתוכן העתידי של האתר שישויך לשם המתחם. יש לפרש את המגבלות על מילים גסות בצמצום ניכר. די בכך שייתכנו שימושים לגיטימיים אפשריים לביטוי. העובדה ששם המתחם הוא באותיות אנגליות מצמצמת את הסיכוי שגולשים ייתקלו בשם המתחם באקראי. עצם השימוש בביטוי הגס אינו מופנה כלפי ציבור או אדם מסוים באופן שיכול לפגוע בו. מי שלא רוצה, לא ייכנס לאתר.