בקשה 2/12 בעניין שם המתחם sharmuta.co.il

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים): הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים שמינה איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), החליטה, פה אחד, להתיר את רישומו של שם המתחם sharmuta.co.il. נפסק - מדובר ב"מילה גסה", אך כי ייתכנו בה שימושים לגיטימיים ויש שמשתמשים בה בדרך של העצמה. הבדיקה של הוועדה אינה מתחשבת בזהות המחזיק המיועד בשם המתחם או בשימוש המיועד בו. הפגיעה מצטמצמת לאור רישום שם המתחם באותיות לועזיות. רישום המילה באותיות לועזיות מעקר את המונח משימושו הטבעי. הרישום אינו מפנה את השם אל אחרים ואינו משמש בדרך של הטחה. שם המתחם אינו מפנה ואינו מיועד לפגוע באוכלוסייה ספציפית.