מ"ת 46148-03-12 עדי שרון אדטו נ' מדינת ישראל ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט ציון קאפח): בקשה לקבלת חומר ראיות לפי ס' 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי. נגד המבקשת הוגש כתב אישום שעניינו עבירה של שידול לרצח. לפי האישום, היו המבקשת והמשיבה מתכתבות באתר האינטרנט "פייסבוק". עוד נטען כי המבקשת הפצירה במשיבה 2 לרצוח את המתלונן. המבקשת כפרה במיוחס לה. בבקשתה, עתרה המבקשת, בין היתר, לקבל את מחשב המשיבה 2, על-מנת שתוכל לבדוק את התכתבויות המשיבה 2 עם חבריה וכן כי יינתן צו למפעילי רשתות חברתיות בהן גלשה המשיבה 2, לצורך קבלת תכתובות שלה מאתרים אלו במהלך השנתיים האחרונות. נפסק - ביחס לבקשה המופנית לרשתות חברתיות, הלכה היא כי די בנגיעה עקיפה כדי להפוך חומר ל"חומר חקירה" ובלבד שקיים יסוד של ממש להשערה כי החומר אכן ישפיע על בירור האישום. טענת ההגנה של המבקשת היא כי הדברים נאמרו בעלמא. העתירה היא להורות על בדיקת התכתבויות המשיבה 2 עם גורמים אחרים, התכתבויות הנוגעות לליבת האישום. אין מניעה להיעתר לבקשה ובלבד שצנעת הפרט של משיבה 2 תישמר. על הרשתות החברתיות "פייסבוק ישראל" והאתר "מקושרים" להעביר לפרקליטות את כל התכתובות של המשיבה 2 בתקופה הנדונה. עם קבלת החומר הוא יועבר לבדיקת ביהמ"ש. באשר למחשב האישי של המשיבה 2: זה מצוי בידי משטרת ישראל. ניתן צו המורה למומחה מטעם משטרת ישראל להעביר לפרקליטות את כל התכתובות של המשיבה 2 עם חבריה, המתייחסים לתקופה הנדונה. אם תימצאנה התכתבויות כאלו, יש להעבירן לבדיקת ביהמ"ש.

עדכון: ביום 12.9.2012 ניתנה החלטת ביניים של ביהמ"ש, לפיה, לאחר שעבר על החומר המדובר, אין בתוכנן של השיחות זיקה כלשהי לתוכנו של כתב האישום.