ת"א 15528-12-08 מימון מלכה נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום חיפה, השופטת אריקה פריאל): התובע ניהל תיק ניירות ערך אצל הנתבעת וביקש להעביר את ניירות הערך לניהול בית השקעות. הבנק התמהמה ורק כעבור חודש וחצי ביצע את ההעברה. בתקופת הביניים צנח שער אחת המניות שהחזיק התובע ונגרם לו לטענתו נזק כספי אותו תבע בהליך דנן. נפסק - בקשת התובע להעברת תיק ניירות הערך לא בוצעה תוך זמן סביר על-ידי הבנק והתנהגות זו מלמדת על התרשלות מצידו. אין די בהוכחת התרשלות, אלא יש צורך להוכיח כי נגרם נזק וכי קיים קשר סיבתי בין ההתרשלות לבין נזק זה. להוכחת היקף הנזק, צירף התובע לתצהיריו תדפיסים מאתר האינטרנט Yahoo! Finance, בו מתפרסמים שערי מניות. האם די בתדפיס זה להוכחת היקף הנזק? אם מידע המתפרסם באתר אינטרנט כלשהו מצוי בגדר ידיעה שיפוטית, שאינה טעונה הוכחה, רשאי בעל דין להסתמך על מידע זה. פרסום מידע באתרי אינטרנט דוגמת Yahoo! Finance אינו בבחינת עובדה ברורה הידועה לכל אדם סביר גם ללא עיון במקורות כלשהם; אינו בבחינת עובדה אשר ניתנת לבירור ולקביעה מדויקת על-ידי היזקקות מהירה למקור אשר אינו שנוי במחלוקת; אינו בבחינת דין ואף אינו בבחינת עובדה שאינה ידועה לכל אך בנקל ניתנת לבירור מיידי ומדויק. אין טענה או הוכחה כי המידע המצוי באתר Yahoo! Finance מקורו באתר רשמי שמפרסמת רשות מרשויות המדינה ושאינו שנוי במחלוקת. אתר זנ אינו בבחינת מקור מוסמך שאינו שנוי במחלוקת. שערי מניות הם עניין שבמומחיות. לפיכך, היה על התובע להגיש חוו"ד מומחה כדי להוכיח את התנודות בשער המנייה. היות שלא עשה כן, יש לקבוע כי הנזק הנטען לא הוכח וכפועל יוצא דין התביעה להידחות. ממילא, קבע ביהמ"ש כי הנזק הנטען אינו אלא תולדה של חוכמה שלאחר מעשה והתובע אינו יכול להצביע על המועד שבו היה בכוונתו, אם בכלל, למכור את המניה. ממילא לא הוכח קשר סיבתי בין הנזק לבין מעשיו ומחדליו הרשלניים של הבנק.