הפ"ב 15483-06-12 ב.ב. יזמות מדיה בע"מ נ' אקספו פקטורי בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופטת יהודית שבח): בקשה לסעד זמני בהליך בוררות, שיורה למשיבים להסיר מרשת האינטרנט את האתר d-events.co.il שבבעלותם וכן דף פייסבוק שנפתח על-ידי המשיב 2. כן נתבקש צו שיורה למשיבים להימנע מעשיית שימוש בתמונות ו/או סמלי ו/או סימני המסחר של חברת שואוריל בע"מ. הרקע להליך הוא סכסוך בין הצדדים ביחס להסכם מייסדים שכרתו, בו הסכימו על הקמת חברת שואוריל, שעיסוקה בתחום ההפקות ועריכת כנסים. נפסק - המבקשת הניחה את התשתית הראייתית הלכאורית הנדרשת לטענה לפיה המשיבים עושים שימוש בתמונות, בסמלים ובסימני המסחר של שואוריל, באמצעות אתר האינטרנט ודף הפייסבוק. עם זאת, אין ליתן סעד כה גורף כפי שנתבקש. אין להורות למשיבים להסיר מרשת האינטרנט את האתר ואת דף הפייסבוק, סעד דרסטי מדי, בעוד שניתן להשיג את מטרת הצו (הגנה על קניינה הרוחני של המבקשת) סעד מידתי יותר: צו המורה למשיבים להימנע מעשיית שימוש בקניינה הרוחני של שואוריל, באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק.