ת"א 2664-04 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ נ' גולד חש. אש. בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט יהודה פרגו): תביעה לקבלת צווי מניעה וסעדים נוספים. התובעת (אפקון) היא המפיץ הבלעדי בישראל של מערכת לכיבוי אש וגילוי עשן המיוצרת על ידי חברת SIMPLEX מארה"ב. הנתבעת 1 היא חברה קבלנית לעבודות חשמל, גילוי וכיבוי אש ועוד, שהועסקה כקבלנית משנה של התובעת בין השנים 1998-2004. הנתבע 2 הוא מנהלה של הנתבעת 1. נתבעים 3-4 הם בעלת מניות ועובד התובעת, נגדם ניתן פסק דין במסגרת הסדר פשרה. לטענת התובעת, היא גילתה שהנתבעת 1, באמצעות שאר הנתבעים, מציעה שירותים במחירים מופחתים ללקוחות התובעת, זאת לאחר שלקחה ממנה שלא כדין מסמכים, תוכנות מחשב ותכולת מחשב הנוגעת למערכת SIMPLEX, תוך ניצול הגישה שהייתה לה בעבר למשרדי התובעת ולמאגרי המידע שלה. באמצעות המידע הסודי פנו הנתבעים ללקוחות התובעת והציעו שירותים במחיר מופחת. התובעת ביקשה צו האוסר על הנתבעים לעשות שימוש במערכות ובתוכנות המיוצרות ע"י חברת SIMPLEX ארה"ב ובתוכנות התובעת המשולבת במערכת זו. המשיבים דחו את המיוחס להם וטענו כי מטרת התובעת היא לפגוע בחופש העיסוק שלהם תוך מניעת תחרות הוגנת, וככל שהשתמשו במידע הרי מדובר במידע מקצועי שרכשו ולא בסוד מסחרי. נפסק -

הנתבעים עשו שימוש שלא כדין בתוכנות השייכות לתובעת, שיוצרו, פותחו ותוכננו על ידה לשימושה הבלעדי, בניגוד גמור לכתב ההתחייבות עליו חתמו ותוך הפרת זכויות יוצרים שיש לתובעת בחלק מן התוכנות המשולבות במערכת SIMPLEX. אין לנתבעים אישור ממכון התקנים לתחזק את מערכת SIMPLEX והתובעת בעלת הזכות במערכת רשאית לעתור שמי שאינם מורשים לא ייתנו שירות תחזוקה במערכת זו, ובוודאי כשעושים זאת תוך שימוש שלא כדין בתוכנות השייכות לה. הנתבעים פעלו בניגוד לכתב ההתחייבות כשהשתמשו במסמכים שנתפסו על-ידי כונס הנכסים בהליך קודם ופנו באמצעותם ללקוחות התובעת. יש לקבל את בקשת התובעת להחזר מלוא הציוד והתוכנות שנלקחו על-ידי הנתבעים ממנה. יש לדחות את טענת הנתבעים שהמידע שבו עשו שימוש נחשב ידע מקצועי. יש להבחין בין סודות מסחריים שאותם רכש עובד בתקופת עבודתו לבין הידע המקצועי שאותו רכש בתקופה זו. בעוד שבידע המקצועי יכול העובד להשתמש עם תום עבודתו, אין כך הדבר לגבי סודות מסחריים. לאיסור השימוש בתוכנת אפקון אף אין קשר לחופש העיסוק או מניעת תחרות הוגנת, אלא להפך, האיסור נועד להגן על תוכנות מוגנות ומוקנות כדין. אי לכך לא עומדת לנתבעים אף כל הגנה לפי חוק עוולות מסחריות. התביעה התקבלה וניתנו צווי מניעה קבועים כמבוקש.