ת"ק 2761-11-11 אברהם בנבנסתי נ' רגב מדיה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות רחובות, השופט גדעון ברק): נציג מטעם הנתבעת ביקר בבית התובע והציע למכירה ערכת תקליטורים לימודית לבגרות, תמורת 4,500 ש"ח. לאחר שעתיים נמלך התובע בדעתו וביקש לבטל את העסקה. הנתבעת טענה כי התובע כבר השתמש בערכה, לרבות תכניה האינטרנטיים. התובע טען שכלל לא פתח את הערכה ולא קיבל קישורית וסיסמה לצורך התחברות לאינטרנט. עוד טענה הנתבעת כי לא ניתן לבטל את העסקה שעה שמדובר בתקליטורים הניתנים להעתקה ושכפול, שכן מדובר ב"טובין פסידים". נפסק - המחלוקת בין הצדדים היא באשר לאפשרות לביטול העסקה. יש לבטל את העסקה ולחייב את הנתבעת להשיב לתובע את עלות המערכת. טענת התובע, כי הודיע על ביטול העסקה שעתיים לאחר אספקת הערכה, לא נסתרה על-ידי הנתבעת. אילו הייתה הנתבעת נענית לבקשת הביטול במועד שביקש התובע, היה נמנע ממנה אותו חשש של העתקה או שכפול. בין אם עסקינן בעסקת רוכלות ובין אם עסקת מכר מרחוק, אפשרות הביטול בחוק ניתנה תוך 14 ימים ואינה חלה על טובין פסידים. הנתבעת לא הוכיחה במה המערכת או חלקה נחשבת כ"טובין פסידים". אמנם, חוק הגנת הצרכן קובע שהוראות ההחזרה לא יחולו על מוצרי מזון או טובין פסידים, טובין הניתנים להקלטה ושיעתוק, או לשכפול, אך יש להוסיף תנאי חשוב נוסף והוא שהצרכן לא פתח את אריזתם המקורית. הנתבעת אישרה שחלקה הארי של המערכת לא נפתח, כיוון שהייתה עדיין בניילון מהודק, אך טענה כי ישנם תקליטורים שלא שווקו בכיסוי ניילון ויש חשש שהתובע העתיק או שכפל אותם. ביהמ"ש השתכנע שהערכה לא נפתחה. אם לנתבעת יש חשש שהתקליטורים ישוכפלו או יועתקו, טוב תעשה אם תשווק גם אותם בניילונים צמודים, כך תוכל לבקר אם נפתחו או לא. בנוסף, מרגע הודעת התובע יכלה הנתבעת לנקוט אמצעי זהירות למניעת החשש להעתקה. הנתבעת יכלה לחסום את גישת התובע לאתר האינטרנט ולבטל את שם המשתמש והסיסמה.