ת"א 27752-01-10 וואן סטופ שירותי מידע בע"מ נ' חברת דואר ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז, השופט אהרון מקובר): תובענה למתן צו הצהרתי שיצהיר כי בין הצדדים נכרת הסכם מחייב, שעניינו שיתוף פעולה למתן שירות בתשלום לציבור הצרכנים המבקשים לעדכן מוסדות וחברות בשינוי כתובת מגוריהם. התובעת טענה כי הנתבעת גזלה את הרעיון שהציגה בפניה בעניין שירות זה והשתמשה בו בעצמה. האם הרעיון בבסיס המיזם והמידע שהעבירה התובעת לנציגי הנתבעת הם סודות מסחריים הראויים להגנה והאם הנתבעת גזלה מהתובעת את הרעיון שלה ועשתה בו שימוש לצרכיה? נפסק - אין מחלוקת כי לצורך מתן השירות פיתח כל צד תוכנה ובנה ועיצב אתר אינטרנט. בבסיס הרעיון עמד הצורך לעדכן שינוי בכתובת מגורים במאגרי מידע של חברות, על-מנת שדברי הדואר שהן שולחות יגיעו לכתובתו החדשה של הצרכן. אין מחלוקת כי "שירות עדכון מוסדות" הופעל על-ידי הנתבעת לפני הקמת מיזם התובעת. פעולת עדכון של קובץ הנתונים האישיים של צרכנים, המצוי במאגרי מידע של חברות, כאשר אדם משנה את כתובת מגוריו, לא היתה בבחינת רעיון בר הגנה. הוא היה נחלת הכלל ולא היה כל קושי להעתיקו.

השיטה לביצוע פעולת העדכון, כפי שבאה לידי ביטוי במיזם ואח"כ בשירות התובעת, אין בה שינוי מהותי ברעיון שעמד בבסיס "שירות עדכון מוסדות" של הנתבעת. החידוש בה היה עצם השימוש המסחרי ברשת האינטרנט. עצם השימוש המסחרי ברשת האינטרנט אינו בגדר מידע עסקי בר הגנה. התובעת אף לא הראתה שניסתה להגן בדרך כלשהי על הרעיון שעמד בבסיס המיזם ועל המידע שבו השתמשה לפיתוח אתר האינטרנט של "שירות עוברים דירה בקליק". אין ברעיון התובעת סוד מסחרי בהתאם להוראות חוק עוולות מסחריות. אין ממש בטענת התובעת כי נגזלה ממנה רשימת לקוחות. לא ניתן לראות ברשימת שמות של חברות מסחריות המפיעה על צילום מסך (המצורף לצרכי המחשה למסמך אפיון), משום רשימה של לקוחות שנגזלה מהתובעת, שלא הציגה את רשימת לקוחותיה. התובעת לא הציגה ראיות היכולות לבסס את טענותיה כי העבירה לנציגי הנתבעת מידע שנעשה בו שימוש בכתיבת קוד התוכנה או בניית ועיצוב אתר האינטרנט של שירות עוברים דירה. התובעת לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה להראות כי המידע שהיא טוענת שהנתבעת עשתה בו שימוש לפיתוח "שירות עוברים דירה" היה מידע שהתובעת העבירה לנציגי הנתבעת והוא היה סוד מסחרי ראוי להגנה. התביעה נדחתה.