התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 178782 - Walla Fashion

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): התנגדות לרישום סימן המסחר המעוצב "Walla Fashion", ביחס לדברי הלבשה בסוג 25. המבקשת עוסקת בתחום אופנת נשים ופיתחה קו לבוש הנושא את השם Walla Fashion. המתנגדות עוסקות בתחום האינטרנט באמצעות הפורטל "וואלה" (הכולל ערוץ בשם "וואלה אופנה") וקניון סחר אלקטרוני בשם "וואלה שופס". בבעלות המתנגדות סימני מסחר רבים לגבי הסימן "וואלה" בצירופים שונים. המתנגדות טענו, בין היתר, כי במשך שנים בנו את המותג "וואלה/Walla" וכי הוא מהווה סימן מסחר מוכר היטב. נפסק - למתנגדות נוכחות דומיננטית בתחום שירותי האינטרנט בקרב ציבור הגולשים דוברי העברית בישראל והן עושות שימוש בשם וואלה מאז 1995. המתנגדות פרשו ראיות מהימנות באשר למידת פרסום שירותיהן ולמידת השימוש וההשקעה לקידום סימנן "וואלה/Walla". מדובר במילה שהיא עגה, סלנג, שאין חולק שנקלטה לשימוש היומיומי של דוברי העברית בישראל. המבקשת טוענת שלא יעלה על הדעת כי המתנגדות יוכלו לנכס לעצמן מילים משפת הדיבור. בפועל, אין הסימן מתאר את הטובין או השירותים של מי מהצדדים והצדדים לא טענו כנגד שרירותיות הבחירה במילה וואלה בהקשרם של השירותים של המתנגדות. עיון בראיות המתנגדות יש בו כדי להעיד על קיומו של אופי מבחין. השיעור הגבוה של היכרות הציבור עם סימנן של המתנגדות, בצירוף ראיותיה באשר להשקעה ומידת השימוש של הציבור בשירותיה, יש בהם לסייע בהוכחת מוניטין ושימוש בלעדי, עד כדי לבסס את היותו של הסימן "וואלה" כסימן מסחר מוכר היטב. בהיותו רשום, סימנן המוכר היטב של המתנגדות ייהנה מהגנה הרחבה יותר של סימנים מסוג זה וייתכן ויוכל להתפרש גם לגבי טובין שאינם מאותו הגדר לגביו נרשם הסימן. המבקשת רשמה את שם המתחם wallafashion.co.il. בשימוש כזה בשם מתחם הכולל את הסימן המילולי כשלעצמו, יש כדי להצביע לציבור הגולשים על קשר עם בעלת הסימן הרשום walla. עיקר היתרון שהמבקשת עצמה רואה בסימן המבוקש ולמעשה השימוש בפועל שנעשה בו הם בביטויו המילולי. אין חולק כי פעילות המתנגדות משיקה לתחום האופנה, לכן הטובין של המבקשת "משיקים או קרובים" לשירותי המתנגדות. אין הסימן המבוקש כשיר לרישום לאור הוראות ס' 11(14) לפק' סימני המסחר.