ת"א 44411-06-11 מוגרבי ואח' נ' מ. בר תחזוקה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חדרה, השופט נאסר ג'השאן): עתירת המבקשים למתן צו המורה לחברת "פלאפון" להפיק דו"ח איכון עבור שני קווי טלפון של מנוייה, המצויים בבעלות מנהל המשיבה ואחיו. מדובר בתביעה ותביעה שכנגד, שבמרכזן עסקה לרכישת משאית המשמשת כמשאבת בטון. בין הצדדים קיימת מחלוקת עובדתית ביחס לקיומה של פגישה בין מנהל המשיבה למבקשים, שנערכה לפי הטענה בבית לחם. לטענת המבקשים, דו"ח האיכון יכול לספק ראייה אובייקטיבית ביחס למחלוקת זו. המשיבה טענה, בין היתר, כי יש בצו החושף את נתוני התקשורת משום פגיעה בפרטיות מנהל המשיבה. נפסק - עניין הבקשה בצו שיפוטי הניתן בהליך אזרחי, לתקופת זמן מוגדרת בעבר, על-מנת שהנתונים ישמשו את הצד השני כראייה. בנסיבות אלו, על ביהמ"ש לשקול שיקולים הנוגעים להליכי גילוי מסמכים. נקודת המוצא לגילוי מידע בהליכים אזרחיים הינה גילוי מלא ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת. על טוען לחיסיון להוכיח קיומו של חיסיון המוכר בדין וכן קיומו של "שיקול רם ונכבד יותר שבטובת הכלל" המצדיק את החלת החיסיון. באשר לחוק הגנת הפרטיות, נקבע כי אין מניעה ליצור חיסיון השואב את צידוקו מן הזכות לפרטיות.

בבוא ביהמ"ש לאזן בין הזכות לפרטיות לבין ערך חשיפת האמת, עליו לבחון את מידת ההכבדה שיש במתן צו הגילוי - כאשר פגיעה בפרטיות תחשב הכבדה וכן את מידת הרלוונטיות של הראיות. דו"ח האיכון המבוקש, ככל שהוא נוגע למנהל המשיבה, נוגע למחלוקת מרכזית בתביעה והיא האם נפגשו הצדדים (שכן לטענת המשיבה הוחזר כספם של המבקשים אליהם במפגש זה). דו"ח האיכון יוכל לשפוך אור על נקודה זו ומן הראוי לאפשר למבקשים גישה למידע זה. הבקשה ממוקדת דיה, כך שאין היא חורגת מעבר למתחייב לעשיית צדק בהליך משפטי. לאור העובדה שדו"ח האיכון אינו חושף את תוכן השיחות, אלא רק את מקום הימצאו של המנוי, אין בחשיפת נתוני האיכון משום פגיעה כה חמורה בפרטיות מנהל המשיבה. יש להיעתר לבקשה ככל שהיא נוגעת למנהל המשיבה ולדחותה ביחס לאחיו, שכן לא צוין מי הוא האח שנכח בפגישה ומהו תפקידו בחברה. המבקשים יוכלו לעשות שימוש במידע שיגולה לצורכי המשפט בלבד. המבקשים ישאו בהוצאות הפקת המידע.