ת"א 1012-07 ביגון יואב ואח' נ' שגיא הירש ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת ד"ר דרורה פלפל): תביעה לצו מניעה קבוע ולפיצוי כספי, שעילותיה הפרת זכויות קניין רוחני ועשיית עושר ולא במשפט, הנובעות מהעברת רישום שם המתחם blidira.co.il על-שם הנתבעת 2 וכן שימוש שלא כדין בשם המתחם ובתוכנה שפותחה במסגרת מיזם משותף של הצדדים. התובעים טענו כי פעולות הנתבעים רוקנו מתוכן את פעילות חברת בלי דירה בע"מ (התובעת 2), פגעו בזכויותיהם הקנייניות וגרמו נזק למוניטין החברה ולאובדן הכנסות. מנגד, טענו הנתבעים כי התובע הפר את התחייבויותיו העסקיות הנובעות מהשותפות עם הנתבע. נפסק - לאור הקביעה שלהלן, לפיה בין הצדדים התקיימה שותפות, שבמהותה כוללת גם את מכלול נכסי השותפות ומה שהועבר על-ידה לחברה, אזי אין מחלוקת שמעשי הנתבע הם הפרה של חובת אמונים ופעולה בניגוד עניינים ישיר המתבטאת בתחרות אסורה עם התובעת. במעשיו אלה עבר הנתבע לחברה יריבה העוסקת בתחום עיסוק דומה. במעשיו אלה נטל ידע, עובדים ולקוחות מהתובעת, העביר את שם המתחם והתוכנה לנתבעת ויכול היה לפגוע עקרונית בהכנסות התובעת, בכך שהותיר אותה ריקה מתוכן. אין חולק כי: התובעת ביצעה שימוש בשם המתחם בטרם הועבר אל הנתבעת; במהלך תקופה זו זכה שם המתחם להכרה (אם כי ספק שזכה למוניטין); הנתבעת נהנתה מהכנסות כתוצאה מהשימוש בשם המתחם. לצדדים הייתה כוונה ליצור יחסי שותפות והם אכן יצרו שותפות, כשכל צד תורם לה מכישרונותיו. עם זאת, התובעים לא הוכיחו נזק פרטני. התנהלות הנתבעים היתה התנהלות שאינה תמת לב, שאינה לוקחת בחשבון את הצד שכנגד ואשר ניסתה למנף את עסקיהם על חשבונו. זו התנהלות שאין להתירה בתחום חיי המסחר. הנזק אותו ישלמו הנתבעים לתובעים, בגין פגיעה בחלקם בקניין המשותף הוא 10,000 ש"ח. הדומיין יועבר על שם התובעת והתוכנה הפועלת באתר תימסר לתובעים.