בקשה למחיקת סימני מסחר 187385 ו- 187386 - GHI

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): שני הליכים שאוחדו. התנגדות לרישום סימני מסחר מעוצבים (GHI) ובקשה למחיקת סימן מסחר המורכב מהאותיות GHI. הסימנים כולם נוגעים לתחום היהלומנות. בין היתר, הגישה המתנגדת חוות דעת של מומחה בתחום חיפוש סימני מסחר, אשר, במסגרת חוות דעתו, ערך חיפוש במאגר המידע Dialog וכן במרשתת באמצעות מנוע החיפוש !Yahoo. נפסק - עיקר החיפוש שערך המומחה נעשה במאגר מידע פרטי שלציבור הרחב אין גישה אליו. אמנם, המומחה ערך חיפוש במנוע חיפוש חופשי לשימוש במרשתת, אולם החיפוש נערך באנגלית ובמנוע חיפוש שלא ידוע עד כמה הוא פופולארי בישראל. חוות הדעת אינה מועילה לשאלת מידת היכרותו של הציבור בישראל עם הסימן המדובר בה. גם לשיטת המתנגדת עצמה, לא היה די בחוו"ד כדי לבסס את היכרות ציבור רלבנטי בישראל עם הסימן. לפיכך, הגישה המתנגדת תוצאות חיפוש עברי במרשתת, באמצעות מנוע החיפוש Google. חיפוש זה עשוי היה להיות רלבנטי לצורך הוכחה כי הסימן מוכר היטב בישראל, אך חיפוש זה, כמו גם חוות הדעת, חסרו את הנתונים לאורם ניתן היה ליתן לדברים משקל ראייתי כלשהו.

אין ספק שלא ניתן להתעלם ממידע המצוי ברשת. עם זאת, במעבר מכללי קבילות למשקל, בהינתן הגמישות הרבה של המידע ברשת יש לברור בזהירות איזה מידע להעדיף. על התחשבות בתוצאות חיפוש במרשתת להיעשות בזהירות ובדרך מתאימה ובאמצעות ראיות אשר יהיה בהן לתמוך באמיתות תוצאות החיפוש ומשמעותן. הצדדים לא סיפקו כלים לפיהם ניתן יהיה ללמוד על אופן ואמינות עריכתם של החיפושים במרשתת או להעדיף תוצאות חיפוש זה או אחר. לא הוצגה כל חו"ד של בעל מקצוע שניתן היה באמצעותו לבסס את משמעות החיפושים שנערכו באמצעות מנועי החיפוש השונים. כך למשל, Google הוא מנוע חיפוש מסחרי שתוצאותיו עשויות להיות מוטות בזמן, במקום כלי עריכת החיפוש ואף תלויות בחיפושים קודמים של המשתמש. ללא התייחסות כלשהי לגבי אופן עריכת החיפוש ונסיבותיו, לא ניתן לתת לחיפושים במרשתת משקל כלשהו.