תא"מ 20830-05-10 הלה הנדסה בנייה ויזום (1998) בע"מ נ' רועי בר

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום נצרת, השופטת עירית הוד): תביעה ותביעה שכנגד. התובעת התקשרה עם הנתבע על-מנת שיקים עבורה אתר אינטרנט, המיועד לחשיפת פרויקטים חדשים שלה. לטענתה, הנתבע לא פעל בהתאם להסכם והפסיק את עבודתו כבר בראשית שלב האפיון. התובעת עתרה להחזר המקדמות ששילמה לנתבע וכן פיצוי כספי, שכן בשל כשלונו של הנתבע בהקמת האתר, לא היה בידה לשווק את הפרויקטים במועד. הנתבע טען כי התובעת לא שיתפה עמו פעולה וביקשה לסגת מהעלאת האתר לאוויר, ככל הנראה בשל שיקולים של כדאיות כלכלית. נפסק - לא עלה בידי מי מהצדדים להוכיח את תביעתו ולפיכך דין התביעה והתביעה שכנגד להידחות. אין ממש בטענת התובעת כי הנתבע הפסיק את עבודתו כבר בראשית שלב האפיון וכי לא בוצעה עבודה כלשהי על-ידו. לא עלה בידי התובעת להוכיח אילו טענות היא העלתה בנוגע לחומרים שהוגשו לה ולפיכך לא עלה בידה להוכיח כי הנתבע לא פעל לשם תיקון הליקויים כך שניתן יהיה להעלות את האתר כמוסכם. התובעת לא הגישה תכתובת המלמדת על פניותיה לנתבע, ממנה ניתן ללמוד כי התעלם ממנו וכי הנתבע לא פעל בהתאם למוסכם. התובעת לא הוכיחה כי העבירה לנתבע את כל המידע הדרוש וכי העיכוב בקיום החוזה נבע מהתנהלות הנתבע בלבד. הנתבע ביצע חלק מהעבודה לפי ההסכם והתובעת קיבלה תמורה, אף אם לא תמורה מלאה. היה בידי התובעת לפעול לשם הקמת הקמת האתר, על-ידי אחר, בהסתמך על עבודת הנתבע עבורה. התובעת לא הביאה כל ראיה לכך שבסופו של יום הקימה אתר בסכומים גבוהים יותר. מנגד, טען הנתבע כי פעל לפי הוראות ההסכם וכי הוא זכאי לקבל את מלוא התמורה המוסכמת. לא די בעדות הנתבע כדי להוכיח את הטענה כי התובעת החליטה שלא להמשיך בהקמת האתר כמתוכנן ובנסיבות אלה הפרה את ההסכם. הנתבע לא הוכיח כי עשה את כל המוטל עליו לפי ההסכם וכי הוא זכאי לקבל את יתרת הסכום שנקבע בין הצדדים. לסיכום, לא עלה בידי מי מהצדדים להוכיח כי פעל כנדרש לשם קיום ההסכם וכי הצד השני הוא שגרם להפרתו. לשני הצדדים יש חלק בהפרת ההסכם.