ת"א 13821-11-11 הילה קטש נ' חברים הפקות בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט אבי זמיר): בקשה לפי פק' ביזיון בית המשפט. המבקשת, אמנית בעיסוקה, היא התובעת בתיק העיקרי, בו עתרה לסעדים בשל פגיעה נטענת בזכויותיה בדמות בתחום הצגות הילדים. הדמות מכונה "צ'ופצ'יק". המשיבים, שפעלו תחת השם "פנצ'ר וצ'ופצ'יק", כפרו בטענות המבקשת, אך הסכימו לא לעשות שימוש יזום נוסף בביטוי "צ'ופצ'יק" וכן להסיר ביטוי זה מכל אתר אינטרנט בשליטתם. תחת זאת החליטו לכנות עצמם "פנצ'ר ופופיק". בבקשתה, טענה המבקשת כי המשיבים הפרו את הצו המוסכם, הואיל ולא הסירו באופן מלא, מאתרי האינטרנט שבשליטתם, את הביטוי "צ'ופצ'יק". נפסק - אין הצדקה במקרה הנוכחי לנקוט באמצעי האכיפה הקיצוני והפוגעני מכוח סעיף 6 לפק' ביזיון ביהמ"ש. המשיבים פרטו את הפעולות שנקטו לשם ביצוע ההחלטה. הפניות הרבות מצביעות על כך כי ביקשו מכל גורם רלוונטי להסיר את הביטוי "צ'ופציק" משמם של הצמד ושמם שונה באופן מיידי ל"פנצ'ר ופופיק". כך גם לגבי פרסומים שבאתרי אינטרנט שבשליטתם. בכך פעלו המשיבים במובהק גם על-מנת לשרת את האינטרס הכלכלי שלהם עצמם, להפיץ את דבר הצמד "פנצ'ר ופופיק". כל פרסום נוסף של השם "צ'ופצ'יק" משרת דווקא את המבקשת. ישנם אתרי אינטרנט רבים שאינם בשליטת המשיבים. פרסומים רבים עולים לרשת ולא תמיד פשוט להסירם. הדבר אורך זמן ומטבע הדברים חלוף הזמן "דוחק" פרסומים ישנים ומעמיד בחזית את אלה העדכניים. ביהמ"ש לא התרשם כי המשיבים התרשלו או לא עשו די כדי לפנות לגורמים המתאימים. בך יצאו ידי חובתם לפי ההחלטה. הבקשה נדחתה.