בר-אל נ' לשכת עורכי הדין - מחוז תל אביב

(פסק-דין, מחוזי ירושלים, השופט יוסף שפירא): ערעור על פסק-דינו של ביה"ד המשמעתי הארצי של לשכת עוה"ד [ד"א 62/10], שדחה את ערעור המערער על הרשעתו בעבירות של עשיית פרסומת אסורה וקיבל את הערעור על הרשעתו בעבירות של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין וזיכה אותו מעבירות אלה. עניין ההליכים בקובלנה שהוגשה נגד המערער, בה נטען כי באתר האינטרנט שהוא מפעיל נכללה פרסומת אסורה, בכך שנכללו באתר כתבות וידאו המלוות במלל קולי. נפסק - אין מקום להתערב בקביעת העובדות בבתי הדין המשמעתיים ומכאן שנדחה הערעור לגבי ההרשעה.