תמ"ש 33313-08-10 ג'ר' נ' ת'מ'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, משפחה ת"א, השופטת אסתר ז'יטניצקי רקובר): עניין ההחלטה ב"פורום הנאות" שידון בתביעות שהוגשו על-ידי התובע נגד בן זוגו לשעבר. הצדדים הם ילידי הארץ, שהתחתנו בהולנד ומתגוררים בה משנת 2001. אחת התביעות שהגיש התובע נגד הנתבע היא תביעה נזיקית, שעילתה בהודעות דוא"ל שנשלחו לתובע בהולנד ולאנשים נוספים המצויים בישראל. נפסק - הפורום המתאים לתביעה הנזיקית הינו בהולנד ולא בישראל. התביעה בגין פרסום לשון הרע נובעת ממשלוח מיילים, מהולנד, על-ידי הנתבע, לתובע ולאחרים, כשהתובע, המתגורר בהולנד, פתח את המיילים בהולנד, והאחרים, המתגוררים בארץ, פתחו את המיילים בארץ. השאלה הינה האם קבלת המייל והעיון בו מהווה חלק מיסודות העוולה בגין לשון הרע, כיוון שלכך יש השפעה לעניין קניית סמכותו של ביהמ"ש לפי תקנה 500(7) לתקנות סדר הדין האזרחי ("התובענה מבוססת על מעשה או מחדל בתחום המדינה"). חוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום לשון הרע יכול שיעשה "בין בעל פה ובין בכתב ובכל אמצעי אחר". הפסיקה מכירה כיום בבירור באינטרנט כאמצעי פרסום לכל דבר ועניין, הנכלל במילים "בכל אמצעי אחר". הפעילות בעולם הווירטואלי חוצה גבולות ואחת משאלות היסוד המתעוררת עקב כך הינה לאיזה בית משפט הסמכות לדון. היות ופרסום באינטרנט נכלל בגדר "אמצעי אחר" לפי חוק איסור לשון הרע, אזי חלק מיסודות העבירה הינה הגעתו של המייל. במקרה דנן, המיילים שנשלחו לתובע נפתחו על-ידיו בהולנד, במקום מגוריו, ולצדדי ג' בישראל, במקום מגוריהם. לאור העובדה שהמיילים נפתחו גם בישראל, ניתן לטעון כי התובענה מבוססת על "מעשה שנעשה בתחום המדינה". משהוכח שהתקיימה חלופת תקנה 500(7), יש לבחון מיהו "הפורום הנאות", לפי המבחן שמטרתו למנוע מצב בו תיק ידון במקום שאינו הגיוני. ההיגיון והמצב הרצוי הינו כי כל התביעות תידונה יחד במקום מגוריהם המשותף של שני הצדדים, בהולנד. העובדה כי המיילים נשלחו לאנשים בארץ, אין בה כדי לשנות את התוצאה כי הפורום המתאים הינו דווקא בהולנד.