ת"א 3247-01-08 Fundacio Gala - Salvador Dali ואח' נ' וי.אס מרקטינג (ישראל 2005) בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז, השופט אהרון מקובר): בקשה לפי פק' בזיון ביהמ"ש, שעניינה הפרת הסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים ושניתן לו תוקף של פס"ד על-ידי ביהמ"ש. המבקשות הן בעלות סימני מסחר וזכויות נוספות הקשורות לאמן סלבדור דאלי ז"ל. בשנת 2008 תבעו המבקשות את המשיבות 1-2, בטענה כי הן מפרות את זכויות הקניין הרוחני שלהן, בעשותן שימוש בשמו של דאלי ובאחת מיצירותיו לצרכים מסחריים, בין היתר באמצעות האינטרנט. כעבור 3 שנים הגיעו הצדדים לפשרה, המסדירה את זכויות השימוש ביצירה ואת השימוש בשמו של דאלי. בבקשתן, טענו המבקשות כי המשיבות 1-2 מפרות סעיפים רבים של פסה"ד. לבקשה צורפו גם המשיבים 3-5 (ביחס למשיבה 4 נטען כי היא בעלת אתר האינטרנט בו ביצעו המשיבות 1-2 את ההפרות). נפסק - חלק מן הפרסומים שהופיעו באתר האינטרנט של המשיבות 1-2 אכן מהווים הפרה של פסה"ד. כך למשל, הוצגו ציורים מתוך היצירה בצבע שונה מזה המופיע במקור; אחד הציורים שוכפל מספר רב של פעמים תוך שינוי היצירה; הוצג באתר האינטרנט "מכתב הרשאה" של דאלי, באופן הסותר את האמור בפסה"ד. עם זאת, נוכח העובדה שהפרסומים המפרים הורדו מאתר האינטרנט עד למועד הדיון בבקשה, אין מקום למתן צו רק בשל החשש שמא יוחזרו הפרסומים ויועלו לאתר בעתיד. חלק אחר של הפרסומים עליהם הצביעו המבקשות אינו מפר את פסה"ד. כן נדחו טענות המבקשות ביחס להצגת כותרת הייחוס. המחלוקת בין הצדדים באשר לסוגיית כותרת הייחוס הייתה כנה ולגיטימית, לכן אין להורות על מתן צו לפי פק בזיון ביהמ"ש. באשר למשיבה 4, לא הייתה כל עילה לצירופה לבקשה, שכן זכויותיה באתר האינטרנט בו בוצעו ההפרות הנטענות נמכרו למשיבה 1 טרם הגשת הבקשה. הבקשה נדחתה.

עדכון: ביום 25.7.2012 קיבל ביהמ"ש העליון (השופטת א' חיות), באופן חלקי, בקשת רשות ערעור שהגישו המבקשות על ההחלטה דלעיל. נדחתה טענת המבקשות כלפי קביעותיו של ביהמ"ש קמא לעניין השימוש שעשו המשיבות 1-2 בשמו של דאלי במסגרת כותרת הייחוס. הלכה היא כי פק' בזיון ביהמ"ש עניינה באכיפת החלטות וצווים שתוכנם ברור וחד משמעי. ביהמ"ש קמא קבע כי המחלוקת בין הצדדים ביחס לסוגיית כותרת הייחוס הייתה כנה ולגיטימית. אין מקום להתערב בקביעות אלה. בהחלטתו, קבע ביהמ"ש קמא כי בנקודות מסוימות הפרו המשיבות 1-2 את פסה"ד הנותן תוקף להסכם הפשרה, אך סבר כי משהוסרו הפרסומים המפרים עד למועד הדיון, אין עוד מקום להטלת סנקציה. דעת ביהמ"ש שונה בנקודה זו. בנסיבות המקרה היה מקום להשית על המשיבים סנקציה על תנאי בגין הפרות אלו, על-מנת להרתיען מפני העלאת הפרסומים המפרים לאתר האינטרנט בעתיד. על המשיבות 1-2 יוטל קנס בסך 500 ש"ח עבור כל יום בו יפרו בעתיד את פסה"ד {רע"א 3901/12 Fundacio Gala - Salvador Dali ואח' נ' וי. אס מרקטינג (ישראל 2005) בע"מ ואח'}.

עדכון: ביום 30.10.2012 דחה ביהמ"ש העליון את בקשת המשיב 3 להסרת החלטות ביהמ"ש מאתר האינטרנט. נפסק - לא ניתן להיעתר לבקשה. ככלל, הדיונים בביהמ"ש מתנהלים בדלתיים פתוחות והחלטותיו מתפרסמות ברבים {רע"א 3901/12 Fundacio Gala - Salvador Dali ואח' נ' וי. אס מרקטינג (ישראל 2005) בע"מ ואח'}.