עמ"נ 26681-01-11 נענע 10 בע"מ נ' עיריית גבעתיים

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן): ערעור על החלטת וועדת הערר לענייני ארנונה בגבעתיים, שדחתה את השגות המערערת נגד סיווג עסקה, לצורכי ארנונה, בסיווג "מסחר, שירותים ומשרדים" ולא שעתה לבקשתה לסווג את העסק בסיווג "תעשייה". המערערת טענה, בין היתר, כי נכסיה משמשים כמערכת עיתון אינטרנטי, שהפעילות בו זהה לזו שבמערכת עיתון מודפס. נפסק - המשיבה הייתה רשאית לשנות את סיווג נכסי המערערת. סיווג נכסים לצרכי ארנונה נעשה בהתאם לשימוש הספציפי שנעשה בנכס, לפי צו הארנונה הרלבנטי. על-מנת לחסות תחת הסיווג "תעשייה", דורש הצו כי יהא מדובר בנכס ש"עיקר שימושו הינו לצרכי ייצור". אין מקום להבחין בין נכס המשמש להפקת עיתון מודפס לבין נכס המשמש להפקת עיתון אינטרנטי. כיום, עם ההתפתחות הטכנולוגית, מחליפה המדיה הדיגיטלית את המדיה הפיזית. כך גם בתחום התקשורת והעיתונות: אין עוד הכרח שייצור יעשה במכונות רועשות באולמות ייצור ודי במחשב, תוכנה וידע אנושי. תוכנה ועיקרה של פעילות עריכת העיתון והפקתו נותרה בבסיס ללא שינוי: גם בעיתון אינטרנטי קיימת פעילות של כתיבת מאמרים וכתבות, עריכה, הגהה, גרפיקה ושיווק, המייצרת עיתון המוצע לכלל הציבור. לכן, ניתן לגזור גזירה שווה ולהחיל את הסיווג "תעשייה" גם על עיתון אינטרנטי, בנסיבות המתאימות.

עם זאת, בענייננו אין מדובר במערכת עיתון אינטרנטי. מטרתה ופעילותה העיקרית של המערערת היא במתן שירותים ובפרסום והפעילות המאפיינת מערכת עיתון, הינה שולית לפעילותה העיקרית. המערערת מפעילה אתר שער (פורטל) לרשת האינטרנט, שמטרתו לספק לגולשים תוכן, בידור ומידע, על-מנת למקסם את נפח תנועת הגולשים בו וכך להגדיל את הכנסות המערערת מפרסום באתר. למטרה זו, יש בפורטל תוספים כגון תכני ערוץ 10, פורום גולשים, בלוגים, משחקים ועוד. המטרה היא מקסום הכנסות המערערת משיווק ופרסום והאמצעי הוא התכנים השונים. רק חלק קטן מהתכנים נוצרים מהפעילות המאפיינת מערכת עיתון. נכון כי גם במערכת עיתון נמכרים שטחי פרסום, אולם מדובר בפעילות הטפלה לפעילות המרכזית, שהיא עבודת המערכת. הערעור נדחה.