ת"א 1932-07 תומר הרפז ואח' נ' אלון שעשוע ואח'

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט ד"ר עמירם בנימיני): החלטה בשאלת האחריות והזכאות לסעדים בשל הפרת זכויות יוצרים. התובעים כתבו, הפיקו, ביימו וערכו סרט פורנוגרפי בשם "מרותקות לבסיס". לטענתם, הנתבעים העלו העתק מלא של הסרט לאתרי אינטרנט שבבעלותם, ללא הסכמתם ומבלי לציין את שם התובעים כמפיקי הסרט. נפסק - אין כל בסיס לטענת הנתבעים כי התובעים אינם בעלי זכות היוצרים בסרט, המהווה יצירה דרמטית, שהתובעים הם מחברה. המחלוקת בין הצדדים התמקדה בשאלה האם הנתבעים קשורים לאתרים sex5g ו- arab-sex, בהם הופיע עותק לא מורשה של הסרט, לאחר שהוסר מהאתר ero לבקשת התובעים. עדות התובעים, על הקשר בין הנתבעים לבין האתרים המפרים, הייתה מהימנה ביותר, לעומת עדות הנתבעים שהותירה רושם בלתי מהימן בעליל. אין להאמין לטענת הנתבעים כי השליטה באתרים המפרים לא הייתה בידם במועד ההפרה. הסתירות הרבות בעדות הנתבעים אינן מאפשרות לקבל את גרסתם לפיה האחריות לניהול האתרים המפרים מוטלת כולה על אלמוני בשם "איציק לוי". אין בסיס לטענה כי יש לפטור את הנתבעים 1-2 מאחריות אישית להפרת זכויות התובעים. הנתבעים 1-2 התבקשו על-ידי התובעים להפסיק להפר את זכויותיהם בשנת 2005, לכן היו מודעים היטב לכך שכאשר הם מעלים את הסרט לאתרים המפרים, הם מפרים את זכויות התובעים. הואיל והנתבעים היו מעורבים באופן אישי בהפרת זכויות התובעים ואף בניסיון להסוות את העובדה כי הם ממשיכים להפר את הזכויות, הרי שמתקיימים בהם, באופן אישי, יסודות העוולה של הפרת זכויות יוצרים, באופן המצדיק הטלת אחריות אישית עליהם. הוכח כי הנתבעים אחראים להפרת זכויות היוצרים של התובעים בסרט "מרותקות לבסיס". ניתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים להפר הזכויות בסרט.