ת"א 14684-02-10 רם אקרם דבורה נ' עופר שחר ואח'

(החלטה, שלום ת"א, השופטת אושרי פרוסט-פרנקל): בקשת התובע להורות כי תמליל שצורף לתצהיר עדותו הראשית, יומצא לנתבע באמצעות "דיסק און קי", שכן האחרון מסרב לקבלו. המבקש טען כי ההקלטה נשוא הבקשה בוצעה באמצעות מחשב נייד ולפיכך בידיו קובץ אודיו המכיל את תוכן התמליל. נפסק - הבקשה להורות למשיב לקבל "קובץ אודיו" במקום קלטת מתקבלת. יש להקל בדרישה להצגת מקורו של מסמך, במקרה דנן מקורו של התמלול המונצח על קובץ אודיו שהופק ממחשב המבקש, לאור ההתפתחות הטכנולוגית בתחום. מדובר בתיעוד שיחה באמצעות מחשב ומכאן שהגשת המקור באמצעות "דיסק און קי" מתחייבת מהנסיבות.