ת"א 3776-03-10 קבוצת אקוסנס (מזרח תיכון) בע"מ נ' בתי זקוק לנפט בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי חיפה, השופטת שושנה שטמר): בקשת התובעת להתיר חקירה נגדית של אחד מעדיה, אזרח ותושב ארה"ב, באמצעות Video Conference, בשל גילו ומצבו הבריאותי. נפסק - התייצבותו של עד בפני ביהמ"ש נדרשת לפי הדין כדי שהשופט היושב בדין יוכל להתרשם ממהימנותו באופן בלתי אמצעי. כאשר עד מוכן להעיד, אך נבצר ממנו, או למצער יש קושי משמעותי בהבאתו לישראל למתן העדות, נקבעה דרך אלטרנטיבית בסעיף 13(א) לפקודת הראיות, לרבות באמצעות שיחת וידאו. הקווים המנחים להפעלת סעיף 13(א) הם: (1) פניית המבקש לביהמ"ש נעשתה בתום-לב; (2) העדות רלבנטית לשאלות השנויות במחלוקת; (3) יש סיבה טובה המונעת את בוא העד להיחקר בישראל. הנטייה היא להקל ביישום כללים מנחים אלו עם ההתפתחות הטכנולוגית. היתרונות בעדות בדרך זו הן העלויות הנמוכות וצילום העדות. חסרונותיה הם כי ביהמ"ש אינו יכול להתרשם מעדות העד באותה מידה לו היה ניצב לפניו. לחשיבות העדות משקל נכבד בהחלטה אם להתירה באמצעות ועידת וידאו. יש חשיבות אף לשאלה מטעם מי הוזמן העד. במקרה דנן, העדות חשובה ומהותית לתביעה, לכן יש לתת משקל יתר להתרשמותו הבלתי אמצעית של ביהמ"ש מאמינותו ומהימנותו של העד. בנוסף, יש לראות את העד כעד מעוניין מטעם התביעה ונטיית בתי המשפט להחמיר עם התביעה בכל הנוגע להעדה מרחוק. התשתית העובדתית שהעמידה התובעת לגבי הסיבות המונעות מהעד להגיע ארצה הן מצומצמות ביותר. גילו המתקדם של העד איננה סיבה מספקת. הבקשה נדחתה.