ת"א 23574-12-11 מעוז מרדכי נ' ישראל בן שלמה

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום עכו, השופט ג'מיל נאסר): בקשת הנתבע להעברת הדיון לביהמ"ש השלום בת"א, מחמת חוסר סמכות מקומית. התובע שיחק במשחק הימורים ברשת האינטרנט עם בנו המנוח של הנתבע והפסיד כספים. בתביעתו הוא עתר לסעד הצהרתי לפיו אין עליו לשלם את תמורתו של צ'ק ביטחון שמסר לבנו של הנתבע. הנתבע טען כי לפי החלופות הקבועות בתקנה 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, אין לביהמ"ש בעכו סמכות מקומית לדון בתביעה. התובע טען כי הנתבע ובנו המנוח הפעילו אתר אינטרנט למשחקים בכתובת donbet.com וכי שרתי האתר יכולים להיות בכל מקום בעולם, לרבות בכל מרחב מדינת ישראל. עוד טען התובע כי העסקאות נשוא התביעה נוצרו במשחק מזל באתר אינטרנט ולכן ניתן להגיש את התביעה בכל בית משפט. נפסק - עילת התביעה מקורה בחוב שנוצר באתר למשחקי מזל באינטרנט. יש לבחון מהו מקום עסקו של הנתבע, כאשר עסקו הוא בהפעלת אתר הימורים ברשת האינטרנט? במקרה דנן, מדובר באתר הימורים שתפוצתו לכלל המדינה ואף מחוץ לגבולותיה. האתר מזמין את כלל הגולשים להמר במשחקי המזל המוצעים באתר. ככלל, ההימורים מתנהלים ממקום מגוריהם של הגולשים. בנסיבות אלה, רשאי התובע להגיש את תביעתו נגד מפעילי אתר האינטרנט בכל בית משפט בישראל שלו הסמכות העניינית לדון בתביעה, לפי בחירתו. הבקשה נדחתה.