ת"א 44207-05-10 רונית אבגיל ואח' נ' שי דר

(פסק-דין, שלום ת"א, השופטת נועה גרוסמן): תביעה כספית. התובעים הם זוג נשוי המנהלים הרכב מוזיקלי. הנתבע עוסק בעיצוב אתרי אינטרנט. הצדדים התקשרו בהסכם לפיו הנתבע יקים עבור התובעים אתר לקידום ההרכב המוזיקלי שלהם. התובעים טענו כי האתר אינו פועל כהלכה ואילו הנתבע טען כי עמד בכל התחייבויותיו כלפי התובעים. נפסק - לא הייתה התאמת ציפיות בין הצדדים. התובעים סברו כי הם רוכשים אתר אינטרנט בר עדכון וניהול ואילו הנתבע מכר להם אתר מצומצם יותר. בשאלה על מי מוטלת האחריות לכך, יש לבחון את נסיבות העסקה. התובעים הבהירו לנתבע היטב את ציפיותיהם מן האתר. בקשותיהם לא מצאו ביטוי במערכת ההסכמים, שדיברה בשפה מצומצמת על "מוצר מולטמדיה". ההסכמה בין הצדדים הייתה רחבה יותר מזו שהנתבע טוען לה. התובעים התכוונו לאתר עשיר, המכיל לינקים וגלריית תמונות וכן מערכת ניהול שתאפשר להם לעדכן את האתר מעת לעת. הנתבע מצידו לא הדגיש בפני התובעים כי התשלום אינו מתייחס לאתר בכזה היקף. התובעים הבינו כי תמורת כספם יקבלו אתר רחב מן האתר שקיבלו. ההסכם שנערך על-ידי הנתבע ראוי שיפורש באופן הרחב אליו כיוונו התובעים מלכתחילה. הנתבע התחייב לתת שירותי אחסון לאתר התובעים, לתקופה של שנה, ותמורת תקופה זו קיבל תשלום מלא. אם החליט לנתק את הקשר עם התובעים לאחר חודשיים, מחובתו להחזיר להם את החלק היחסי.

תהליך בניית האתר היה ממושך ובמהלכו ליווה הנתבע את האתר ועדכן אותו מעת לעת. הדעת נותנת, כי אתר אינטרנט ראוי שילווה על-ידי מקימו גם לאחר עלייתו לאוויר. אולם, אין לדרוש ממקים האתר לתחזק את האתר לאורך ימים ושנים, ללא קבלת תמורה כספית נפרדת עבור שירותי תחזוקה אלה. יש לקבל את טענת הנתבע כי לאחר תקופת זמן סבירה, שאינה עולה על מספר חודשים, לא ניתן לחייבו במתן שירותים לאתר ללא תשלום. הנתבע לא מסר לתובעים את קבצי המקור שיאפשרו להם לשדרג ולפקח על מערכת הניהול בכוחות עצמם. כך למעשה ביקש הנתבע לכבול את התובעים לקבלת שירותים ממנו. רכישת קבצי המקור של המערכת היתה חלק מן ההתקשרות בין הצדדים. התובעים קיבלו אתר מינימליסטי, שעה שציפו לקבל אתר מקסימליסטי. קשה לכמת בכסף את הפער בין סוגי האתרים. יש לגרוע 25% מהסכום אותו שילמו התובעים לנתבע. האתר נועד לקדם את פעילות התובעים בתחום המוזיקלי, אך לא קידם ספציפית את מכירת הדיסק של התובעים, נוכח עיתוי עלייתו לאוויר, כאשר השיהוי היה בהסכמת התובעים על דרך של התנהגות. התובעים לא הוכיחו כי נגרם להם נזק כלשהו כתוצאה מהאתר, עיתוי הקמתו וצורתו הסופית. התובעים הוכיחו זכאות עקרונית לפיצוי, אך כשלו בהוכחת היקפי הסכומים אותם דרשו. הנתבע ישלם לתובעים 12,200 ש"ח וכן הוצאות בסך 4,000 ש"ח.