ת"פ 46429-10-10 מדינת ישראל נ' ברקאי

(הכרעת-דין, שלום חיפה, השופט זאיד פלאח): כתב האישום מייחס לנאשם, רופא ילדים, ביצוע ריבוי עבירות של פרסום תועבה והחזקת פרסומי תועבה. לפי האישום, הנאשם התקין במחשבו את תוכנת GigaTribe, המאפשרת למשתמשיה לשוחח עם גולשי אינטרנט אחרים ולהחליף עימם קבצי מחשב. הנאשם ביקש מגולשים אחרים תכני תועבה והציע את פרסומי התועבה שהיו שמורים במחשבו. בחיפוש בבית הנאשם נתפסו למעלה מ- 190,000 קבצי תועבה, בנפח של כ- 478GB. הנאשם הודה בהחזקת פרסומי התועבה, אך כפר בפרסומם. נפסק -
  • הוכח כי הנאשם רכש את תוכנת GigaTribe, באמצעותה ניתן להוריד קבצים בשני תנאים מצטברים: הראשון, פנייה למשתמש אחר, שרכש אף הוא את התוכנה, ובקשת אישור חברות ממנו. השני, שיכול להתקיים רק עם משתמש שאישר את בקשת החברות, ועניינו בקשת שיתוף קבצים, כאשר המשתמש יכול לקבוע איזה קבצים יהיו זמינים בשיתוף שאישר.
  • הנאשם פנה למשתמשים שונים, אודותם קיבל המלצות ממשתמשים אחרים (מחשש כניסת משתמש שהוא שוטר). בעת תפיסת מחשב הנאשם, היו 78 חברים מחוברים און-ליין ובסה"כ פנה הנאשם ל-624 משתמשים. הנאשם אישר למשתמשים אחרים שיתוף קבצים עימו וכך הציע לאותם משתמשים את פרסומי התובעה שהורדו על-ידו ונשמרו בתיקיית N. 
  • הנאשם היה מודע לאיסור שבמעשיו ולאפשרות הורדת הקבצים על-ידי אחרים מתיקיית N. לכן, וככל הנראה בכדי להקטין את הסיכון לחשיפתו על-ידי הרשויות, הוא העביר את הקבצים כל מספר ימים לתיקייה אחרת, שאינה משותפת. מצב עובדתי זה מוביל למסקנה כי הנאשם פרסם פרסומי תועבה.
  • המחוקק נתן משמעות למילה "פרסום" כך שהיא מכילה גם "חומר מחשב". בנוגע למונח "פרסם", קבע המחוקק שמשמעותו כוללת הפצת הקובץ הפדופילי לציבור באמצעות מחשב בדרך הזמינה לציבור, או להציעו לציבור באמצעות מחשב. משנקבע כי הנאשם נקט בפעולה אקטיבית, עת אישר למשתמשים אחרים בתוכנה להשתמש בקבצים שהוריד ממשתמשים אחרים, ונשמרו בתיקיית N, הרי שהנאשם הציג באמצעות מחשב את אותם קבצים פדופיליים למשתמשים אחרים.
  • האם מדובר בהצעה ל"ציבור"? המונח "ציבור" כולל כל חלק ממנו העלול להיפגע מפרסום פרסומי התועבה. הפגיעה אליה מתכוון המחוקק אינה מכוונת רק לקהל הצופים המוריד אל מחשבו את התכנים האסורים, אלא לכל חלק בקהל, העלול להיפגע כתוצאה מהפרסום. הקהל העלול להיפגע כתוצאה מפרסום התכנים הוא קהל הקטינים. הפרסום מעודד ניצול ופגיעה בקטינים והם אותו חלק בציבור העלול להיפגע מהפרסום. הנאשם הורשע במיוחס לו.