ת"א 27973-08-10 אבי בלומברג ואח' נ' יעקב חגי

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין משלים, מחוזי מרכז, השופט שאול מנהיים): תביעה למתן צו מניעה קבוע, צו עשה, צו למתן חשבונות ופיצוי כספי, בעילות של גניבת עין, תיאור כוזב, גזל סוד מסחרי, הפרת סימן מסחר, הפרת זכויות יוצרים ועשיית עושר ולא במשפט, בשל ייצור מכשירי פילאטיס המועתקים לכאורה מאלו שפיתח התובע וכן בשל העתקת עמודים מאתר התובעים. נפסק -
  • גניבת עין - התובע לא הוכיח ברמה הנדרשת כי הטובין שלו רכשו מוניטין בציבור וכי זה התרגל לראות בשם "kassai" את ציון עסקו. משלא הוכח המוניטין של התובעים בטובין, אין צורך לבחון האם נתקיים התנאי של חשש סביר להטעייה ויש לדחות את התביעה ככל והיא מבוססת על עוולת גניבת העין.
  • סימן מסחר - הסימן "Kassai" לא נרשם בישראל כסימן מסחר. סימן המסחר היחיד הרשום על שמה של התובעת 2 הוא הסימן "Balanced Body". התובעים לא הביאו כל ראיה שהנתבע עשה שימוש בסימן מסחר זה. ביחס ליתר סימני המסחר של החברה, הרי שאלו נרשמו במדינת קליפורניה ולא בישראל. התביעה נדחתה ככל שהיא מבוססת על דיני סימני המסחר.
  • זכויות יוצרים - התובעים טענו כי הנתבע העתיק תוכן מהאתר kassai.co.il לאתר שהוא מפעיל בכתובת daniel-pilates.co.il. את התכנים בהם טוענים התובעים לזכויות ניתן לחלק ל-3 קבוצות: תכנים מילוליים מאתר קסאי ברשות שימוש מאתר החברה (התובעת 2), שמות סימני המסחר של החברה ותמונה.
  • ביחס לתכנים בהם הטקסט המופיע בשני האתרים אינו זהה לחלוטין, הרי לרוב מדובר בטקסט המתאר את מאפייני המכשירים, מידותיהם ותוספות להם. אין מדובר בהפרה של זכויות יוצרים. מדובר בנתונים עובדתיים ולא מן הנמנע שיהיה דמיון בין הכתוב בשני התיאורים. גם ביחס לזהות בין החלוקה לעקרונות שיטת הפילאטיס אין מדובר בהפרת זכויות יוצרים, משום שנעשה שימוש ברעיון בלבד.
  • בחלק מהפריטים קיימת זהות בין הטקסט באתר קסאי לזה שבאתר הנתבע. במקרה של הפריטים לגביהם נטען כי הועתקו באופן זהה, קסאי מבקש להגן על "ידע" ונתונים שברשותו ולא על "יצירה". אין מדובר ב"יצירה" הראויה להגנה מכוח חוק זכות יוצרים. לא מתקיים יסוד ה"מקוריות" הנדרש ביצירה. תיאור עובדתי של מאפייני המכשיר ותכונותיו, בדומה לתיאור בדף מידע או תווית, אינו מהווה "יצירה". אין הפרת זכויות יוצרים בתכנים אלו.
  • התובעים טענו להעתקה של מילים שהן שמות המכשירים בגינם רשומים סימני מסחר בארה"ב. הטענה אינה להפרת דיני סימני המסחר, באשר אלה אינם רשומים בישראל. לנוכח ההלכה כי מילה בודדת אינה נחשבת ל"יצירה" לפי דיני זכויות יוצרים, השימוש במילים המצביעות על סימן המסחר אינן "יצירה" הראויה להגנה.
  • התובעים טענו כי הנתבע העתיק לאתרו תמונת קפיצים שמקורה באתר התובעת 2, שהעניקה לתובע רשות שימוש בה באתרו. מהשוואה בין תדפיסי האתרים, עולה כי התמונה אכן זהה בשניהם. עסקינן בהעתקה וזכויות היוצרים בתמונה הופרו. לאחר שניתן סעד זמני במסגרת ההליך, לא היסס הנתבע מלהפר אותו ונדרש הליך של ביזיון בית משפט בעניין זה. זוהי נסיבה המצדיקה פסיקת פיצוי של ממש. הנתבע ישלם לתובעים 75,000 ש"ח עבור הפרה זו. 
  • עשיית עושר - הנתבע העתיק באופן מודע את מוצריו של קסאי. גם אם מדובר בהעתקה מסוג "הנדסה חוזרת", הרי שהתקיים בה ה"יסוד הנוסף" הדרוש בעילת עשיית עושר. הנתבע העתיק מוצר באופן זהה מתוך כוונה לחקות את המוצר ולמכור אותו במחיר זול. בכך יצר תחרות בלתי הוגנת בינו לבין קסאי. יש להעמיד את סכום ההשבה שייפסק לזכות התובע על 150,000 ש"ח.