ת"א 12781-01-10 KG.CO & FABRIK GMBH - BLEISTIFT - LYRA נ' שבו מכשירי כתיבה בע"מ ואח'

(החלטה, שלום נצרת, השופטת עירית הוד): בקשה להעדת עדי המבקשת באמצעות כינוס וידאו, במסגרת תביעה כספית שהגישו המשיבים נגד המבקשת (ביחס לסיום ההתקשרות בין הצדדים לשיווק מוצרי המבקשת בארץ). לטענת המבקשת, הגעת העדים לארץ תהיה כרוכה בהוצאות ניכרות והכבדה על ניהול עסקיה. נפסק - דין הבקשה להידחות. הכלל הוא כי חקירת עדים תעשה באולם ביהמ"ש, בפני השופט ובנוכחות הצדדים ובאי-כוחם. סעיף 13(א) לפקודת הראיות קובע חריג לכלל זה ומאפשר להתיר עדות באמצעות כינוס וידאו. על ביהמ"ש לבחון האם הבקשה הוגשה בתום לב; האם העדות הנדרשת הינה רלבנטית לשאלות השנויות במחלוקת במשפט; והאם קיימת סיבה טובה המונעת את הופעת העדים לחקירה בישראל. אין במועד הגשת הבקשה כדי ללמד כי הוגשה בחוסר תום-לב. על-פניו, עסקינן בעדויות רלבנטיות. עסקינן בעדים שאין להם לכאורה אינטרס בהצלחת המבקשת במשפט ולכאורה אין בידה להשפיע עליהם להגיע לארץ. אולם, המבקשת לא טענה ולא הוכיחה כי העדים מסרבים להגיע לארץ בכדי למסור את עדותם או כי קיימת מניעה כלשהי בגינה אין בידם להגיע לארץ כדי להעיד.