ע"ע 15616-11-10 ע"ע 28908-11-10 זוקו שיווק והפצה בע"מ ואח' נ' חיים (צ'רי) בקוש ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, עבודה ארצי, השופטים רבינוביץ, צור ורוזנפלד): ערעורים על החלטות ביה"ד האזורי לעבודה בת"א. המערערות עוסקות בתחום הייבוא והשיווק של ציוד מכני הנדסי. המשיבים הועסקו במערערות כעובדים בכירים. לטענת המערערות, החלו המשיבים להתחרות בהן, לאחר שעזבו את עבודתם, תך שימוש במאגר מידע סודי של המערערות בשם "מאגר המתחלפים" (המידע נאגר בתוכנה בשם "אזימוט"), אותו גזלו מהן. בהליכים קודמים בין הצדדים, מונה כונס נכסים ומומחה לתפיסה והעתקה של חומר מחשב אצל המשיב [בעקבות פס"ד של ביה"ד מיום 12.7.2010 - בר"ע 38180-05-10 - באדיבות המאגר המשפטי נבו]. בהמשך, ביטל ביה"ד האזורי את צו הכינוס והורה על פסילת חומר המחשב שנתפס לפיו מלשמש כראיה, הואיל והכונסת פעלה בניגוד להוראות צו המינוי, החוק והתקנות והואיל וקבע כי מאגר המערערות אינו בבחינת "סוד מסחרי". נפסק -
  • דין החלטת ביה"ד האזורי להתבטל, הואיל ולמערערות לא ניתנה הזדמנות להגיב לבקשה לביטול צו הכינוס וכן הואיל כי נמנע מהן להעיד את כל המצהירים מטעמן. לטעמים דיוניים אלה היבטים מהותיים מובהקים.
  • ביסוד החלטתו, קבע ביה"ד האזורי כי הוכח שאין למבקשות סוד מסחרי ב"מאגר המתחלפים", המופעל באמצעות תוכנת "אזימוט". פסיקה זו אינה נכונה. ראשית, ביה"ד התעלם מקביעה קודמת של ערכאה זו לפיה קיים למערערות סוד מסחרי. מעבר לכך, על בסיס התשתית העובדתית שהוצגה, מתחזקת המסקנה כי המאגר והתוכנה הם בבחינת סוד מסחרי, שהשימוש בו שלא על-ידי מי שמורשה לכך מהווה עוולה לפי חוק עוולות מסחריות.
  • מדובר במידע עסקי שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי בנקל על-ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי. מדובר במאגר של מידע שנאסף, מוין וקוטלג על-ידי המערערות לאורך שנים. מדובר במאגר ממוחשב שהשליטה בו נעשית באמצעות תוכנה מיוחדת. המאגר שונה מנתונים שניתן למצוא במאגרי אינטרנט של יצרני חלפים. עצם העובדה שמקורות המידע גלויים ואינם חסויים, אינה מבטלת בהכרח את מעמדו של המאגר כסוד מסחרי.
  • המפתח אינו מקור המידע, אלא הערך המוסף המוטמע בו. עצם הליקוט, המיון, הריכוז, העדכון השוטף, הוספת נתונים, מיחזור המידע תוך ביצוע מיונים וחיתוכים באמצעות תוכנה מתאימה ועצם העובדה שהגישה למאגר מאובטחת ואינה ניתנת לכל דיכפין - הם המעניקים למאגר את מעמדו כסוד מסחרי.
  • מעמדו של מאגר המתחלפים של המערערות כ"סוד מסחרי", אינו מונע בהכרח מן המשיב או מכל אדם אחר לבנות מאגר דומה, אולי אף טוב יותר, בתנאי שאין הפרה של זכויות יוצרים במבנה המאגר או בתוכנה המפעילה אותו. עצם האפשרות הזו, אינה מזכה את המשיב 1 ליטול את מאגר המערערות ולעשות בו שימוש עסקי כמות שהוא. ד"וח המומחה מאשר כי מאגר המערערות הגיע לידי המשיב 1 ויחד עם מעמדו של המאגר, אלו מצדיקים בדיעבד את הוצאת צו החיפוש והתפיסה.
  • לא נפל כל פגם של ממש בעבודת הכונסת או בדו"ח שהגישה. צו הכינוס בוצע כלשונו וכרוחו ותוך קיום הוראות החוק והתקנות. הצו בוצע במיומנות ובעזרת מומחה מקצועי מתחום המיחשוב. גם אם נפל פגם זה או אחר בפעולת הכונסת, הרי לכל היותר מדובר בפגם טכני שולי שאין בו כדי להעיב על העיקר - תפיסת חומר מחשב של המערערות בידי המשיב 1. הערעורים התקבלו.