עת"א 8941-06-11 ביטון נ' שירות בתי הסוהר

(החלטה, מחוזי מרכז, השופט אברהם טל): בקשת העותר, המרצה עונש מאסר של 16 שנים בתנאי הפרדה, להכניס לתאו קונסולות משחקים מסוג Playstation3 ו- Xbox. לטענתו, בעבר הותר לאסירים לרכוש קונסולה מסוג Playstation1, ללא חיבור אלחוטי, ובכוונתו לרכוש מכשיר שיעוקר וינוטרל מאפשרות החיבור לרשת אלחוטית. שב"ס מתנגד לבקשה ומסתמך על חוות דעת מקצועית האוסרת על הכנסת הקונסולות למתקניו, הואיל וקיימים בהם ערוצי תקשורת שאינם ניתנים לחסימה. נפסק - נושא הכנסת קונסולת משחקים לתאי ההפרדה הוא חלק מן הניהול העדין של אוכלוסיית האסירים. כאן בולט הקושי הייחודי שבו נתון אסיר בהפרדה, המצדיק לעיתים התייחסות גמישה. נקודת המוצא היא כי על שב"ס להגן על האינטרס שעניינו נקיטת אמצעי זהירות בהכנסת מכשירים חשמליים/אלקטרוניים שיש בהם כדי לסכן את הביטחון והסדר. ביהמ"ש קבע בעבר כי אין מניעה לרכוש את קונסולת המשחקים, בכפוף לכך שהיבואן יעביר את המכשיר למרכז המכר לאחר פירוק הרכיבים המאפשרים חיבור לאינטרנט. דא עקא, מחוות דעת שב"ס עולה כי פעולה זו של נטרול חיבור המכשיר לאינטרנט באופן מוחלט אינה אפשרית. קונסולת המשחקים המבוקשת אינה יכולה לעמוד בתנאי הביטחון של שב"ס והסיכון הנשקף ממנה, כמו גם הנטל על השב"ס בבדיקת וחסימת המכשירים, גבוה לאין שיעור מהתועלת שתצמח לאסירים מעצם הכנסת הקונסולה לבתי הסוהר. העתירה נדחתה.

עדכון: ביום 20.3.2012 דחה ביהמ"ש העליון (השופט ס' ג'ובראן) בקשת רשות ערעור שהגיש העותר על ההחלטה הנ"ל. נקבע כי ההחלטה אינה מעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות כללית או המצביעה על נסיבות חריגות, המצדיקות מתן רשות ערעור על ההחלטה. אף לגוף העניין יש לדחות את הבקשה. השיקולים שהנחו את המשיב הם שיקולים ענייניים וההחלטה שנתקבלה סבירה {רע"ב 8100/11 ביטון נ' שירות בתי הסוהר}.