ת"צ 34556-04-10 מיכל גלזר נ' פלאפון תקשורת בע"מ

(החלטה, מחוזי מרכז, השופטת אסתר שטמר): בקשה לאישור תובענה ייצוגית. המבקשת היא לקוחה של פלאפון ומנויה לשירות "שיר בהמתנה", שירות בתשלום המאפשר להמיר את צליל החיוג ששומע המתקשר, בשיר, בנעימה, או במלל. במהלך 2008, החלה פלאפון להשמיע את ההודעה הבאה (באחוז אחד מהמקרים): "אוהבים את השיר? לחצו פעמיים על מקש כוכבית והוא אצלכם בפלאפון. השירות בתשלום". בבסיס התביעה נטען כי בדרך זו מפקיעה טלפון, לצרכים פרסומיים, חלק מזמן השירות, ללא הסכמת המנויים. נפסק -
  • פלאפון הפרה את ההסכם עם המנויים בכך שלא הקפידה לפעול לפיו, השמיעה הודעה על חשבון זמן השיר המוזמן והמשולם ולא קיבלה את הסכמת המנויים לכך מראש. יש לדחות את טענת פלאפון כי ההודעה באה להיטיב עם הלקוחות - מדובר בשירות בתשלום לקופת פלאפון.
  • הענין עומד לכאורה בהגדרת "עשיית עושר". אם כי פלאפון אינה מתעשרת מעצם הורדת השיר דרך ההודעה דווקא, ברי כי הורדת השיר כרוכה בתשלום ונוחות השימוש של הלקוחות מגדילה את מספר המצטרפים לשירות, ככל הנראה. הפרסומת לכך נעשית על חשבון פרק הזמן שנקנה על-ידי המנוי, בלא הסכמתו.
  • הפגיעה העקרונית שפגעה פלאפון בקבוצת הלקוחות המנויים על השירות לא תוכל להיחשב זוטי דברים, שאם נאמר כן - עלול הכלי הצרכני של התובענה הייצוגית להתפרק מנשקו דווקא במקרים שבהם יש בו צורך משמעותי.
  • התובענה הייצוגית אושרה. הקבוצה בשמה תנוהל היא לקוחות פלאפון שהיו מנויים על שירות "שיר בהמתנה" החל מאפריל 2008. עילות התביעה הן הפרת הסכם ההתקשרות עשיית עושר ולא במשפט. 
עדכון: ביום 11.7.2013, אישר ביהמ"ש הסדר פשרה בתובענה זו (כאשר הצדדים שמרו על זכותם לערער על החלטת האישור ביחס לחלק מן העילות). לפי ההסדר, נקבע כי פלאפון תפסיק להשמיע את ההודעות במסגרת השירות. בנוסף, נפסק כי פלאפון תרים תרומה בסך כולל של 291,140 ש"ח, שתחולק בשוויון בין גופים שנמנו בהסכם. כמו כן, לתובעת נפסק גמול בסך 20,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ בסכום של 60,000 ש"ח.