ת"א 15307-11-09 אס.פי.בי ציוד בע"מ ואח' נ' אליקל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז, השופט אברהם יעקב): תובענה לתשלום פיצויים ולמתן צו מניעה קבוע, שיאסור על הנתבעת לשווק שקית חימום אישית, בשם ובאריזה הדומה דמיון מהותי לאריזת התובעים. התובעים טענו כי הנתבעת מעוולת כלפיהם בגניבת עין, לאחר שלכאורה העתיקה מהם את שם המוצר, הטקסט על-גבי אריזת המוצר, את עיצובו וכן את התכנים באתר האינטרנט של התובעים. נפסק - חרף האפשרות להטעיית צרכנים על-ידי הנתבעת, לחשוב שהמוצר המיוצר על ידה הוא אותו מוצר שמייצרות התובעות, שעה שלא עלה בידי התובעות להוכיח מוניטין במוצר ושמדובר ביסוד שבליתו אין, לא משתכללת עוולת גניבת העין. באשר לטענה להגנת זכויות יוצרים בכיתוב באריזת המוצר, אין לקבל טענה זו, שהרי בהתאם ל"דוקטרינת המיזוג", מדובר בביטוי שאין כל צידוק להעניק לו זכויות יוצרים. עניין לנו בהוראות שימוש במוצר שהינו זהה בתכליתו. עצם היות המוצר זהה מחייב דמיון, במידת מה, באשר לתוכן שעל האריזה. הכרה בזכות יוצרים בטקסט זה תקים מונופול על העובדות המנויות בו.

טענה נוספת מתייחסת להעתקה "העיוורת" שבוצעה על-ידי הנתבעת בכל הקשור לתכנים באתר התובעים, לצורך פרסום המוצר המשווק על-ידה (לרבות פרטים שכלל אינם נכונים לגביה). בהקמת ובהפעלת אתר האינטרנט של התובעים הושקעו מאמצים, עמל, מקוריות, ניסיון והכשרה. הדמיון הנשקף מצילומי המסך של אתר התובעים והנתבעת הינו רב. ניתן ללמוד על ההעתקה אך מהעובדה שהנתבעת הציגה נתונים לגבי תכונות המוצר שלה, שכלל אינם תואמים אותו. אמנם התובעים לא הצביעו על התאריך המדויק בו עלה אתר האינטרנט שלהם "לאוויר" אולם ברי כי מועד זה קדם לעליית אתר הנתבעת. מקריאת המידע אודות שקית החימום באתר התובעים, עולה כי מדובר בקיבוצם של פרטים, שרב רובם אינם מוגנים (שכן מדובר בתיאור מוצר), אולם דרך ביטויים ייחודית ומקורית, לרבות סדר הפירוט ועשיית שימוש בתיאורים מסויימים ייחודיים, אשר מהווים תרומה מקורית של היוצר שאינה חוסה תחת דוקטרינת המיזוג ולפיכך זכאית להגנת זכויות יוצרים. הצגת דף האינטרנט המועתק רובו באתר הנתבעת, מהווה הפרת זכות יוצרים ופגיעה בקניינם הרוחני של התובעים. הנתבעת תסיר את הטקסטים מאתרה וניתן צו מניעה קבוע ביחס לשימוש בטקסטים אלו. הנתבעת תפצה את התובעת ב- 70,000 ש"ח בשל ההפרה.