תיק 514/10 נציגות הבית המשותף מרחוב מגידו 6 תל אביב נ' רון דראל ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, המפקח על רישום מקרקעין ת"א, המפקח אורן סילברמן): סכסוך שעניינו עבודות שיפוץ בבית המשותף ברחוב מגידו 6 בת"א. נפסק - אין מחלוקת בין הצדדים כי נדרשו עבודות שיפוץ בבית והנתבעים אף שילמו את החלק הארי מחלקם בעלות כלל השיפוצים. המחלוקת היא סביב העבודות הנוספות שבוצעו לאחר חתימת ההסכם עם הקבלן. עבודות הגבהת המעקה אושרו על-ידי רוב בעלי הדירות בבית. אמנם, לא התקיימה אסיפת בעלי דירות לשם אישור ביצוע העבודה, אך הוכח כי התקיים דיון ענייני ופתוח בין בעלי הדירות באמצעות הצבעה בדואר-אלקטרוני. הוכח כי התכתבות בדואר אלקטרוני בכל הקשור לשיפוץ הבית היתה דרך נהוגה ומקובלת, לרבות על-ידי הנתבעים. הנתבעים הכירו בהסדר לפיו מו"מ וקבלת החלטות בנוגע להליכי השיפוץ מתנהלים גם באמצעות הדואר האלקטרוני. אין הם יכולים לטעון עתה כי הסדר זה הפך, באחת, לבלתי חוקי, עקב המחלוקת בינם לבין הנציגות ביחס לעבודות. יש בכך התנהגות בעומדת בניגוד לחובת הנתבעים לנהוג בהגינות ובתום-לב (פסה"ד - באדיבות המאגר המשפטי נבו).