ת"ק 45962-02-11 יוסי וייס נ' ר.י. רימון נהול והשקעות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ראשל"צ, השופטת הלית סילש): התובע דרש כי הנתבעת תשיב לידיו את הסכום אותו שילם עבור פרסום ושיווק באינטרנט. לטענתו, הכינה לו התובעת דף מידע אינטרנטי בלבד, שאינו מקצועי ואינו תואם את המוזמן. נפסק - הצדדים התקשרו על דרך של הזמנה בכתב. הזמנה זו אינה כוללת את הנתונים להם טוען התובע. תוכנו של ההסכם הוא המשמש בסיס לבחינת השלמת התחייבויות הצדדים. הנתבעת טענה כי התובע הזמין פרסום באינטרנט לבית עסק, לרבות דף נחיתה ובו פרטי המפרסם. הנתבעת הציגה נתונים לפיה פעלה בהתאם להזמנה וכי היו כניסות של גולשים לעמוד. הנתבעת אינה "קבלן תוצאות" ומכאן כי תקוותו של התובע כי בניית האתר תביא להתקשרות עם לקוחות, אינה מקימה הצדקה לביטול ההתקשרות. לא הובהר מדוע טוען התובע כי איכות המוצר שסופק לו ירודה. אין לייחס לנתבעת קשר או אחריות להחלטת התובע לסגור את עסקו. גם הנתבעת כשלה בהתנהולתה מול התובע. הוסכם בדיעבד כי הנתבעת תעמיד לרשות התובע אתר שלם חלף דף המידע. משהוסכם על שינוי היקף השירות, היה על הנתבעת לפעול באופן סביר למימוש ההסכמות. הנתבעת כיתתה רגליה ולא פעלה בלו"ז סביר להקמת האתר. אין מקום לבטל את ההתקשרות במלואה, שכן חלק מהשירות ניתן ומאידך אין מקום לחייב התובע לשאת במלוא התמורה. הנתבעת תשיב לתובע 2,000 ש"ח.